Anunț demarare achiziție publică
Servicii de formare (Antreprenor în Economia Socială + TIC)

☛ Caiet de sarcini
☛ Fișă date
☛ Anunț participare
☛ Model declarație disponibilitate
☛ Draft contract
☛ Formulare

Strategia anuală de achiziţii publice pe anul 2020 a orasului Rupea.
Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2020.

Caietul de sarcini privind lucrările “Lucrări de reparații și zugrăveli la Căminul Cultural Gara-Rupea”

Caiet de sarcini privind achiziționarea lucrărilor de amenajare a terenului de fotbal cu gazon sintetic cu drenaj și împrejmuire

Caiet de sarcini privind achizitionarea de Servicii de Paza, Supraveghere si Protectie – Cod CPV – 79713000-5 – Servicii de Paza, in vederea asigurarii pazei, protectiei si supravegherii imobilelor “Cetatea Rupea” si sediul UAT Oras Rupea

Caiet de sarcini pentru achiziţionarea de CARNE, PREPARATE CARNE, Cod CPV – Produse din carne, cod CPV: 15100000-9, necesare desfăşurării activităţii serviciului Cantină al autorităţii contractante – UAT oraş Rupea în luna septembrie

Caiet de sarcini pentru achiziţionarea de LEGUME ŞI FRUCTE PROASPETE, Cod CPV: 03200000-3, necesare desfăşurării activităţii serviciului Cantină al autorităţii contractante – UAT oraş Rupea în luna septembrie

Caiet de sarcini pentru achiziţionarea de PRODUSE LACTATE, Cod CPV: 15550000-8, necesare desfăşurării activităţii serviciului Cantină al autorităţii contractante – UAT oraş Rupea în luna septembrie

Caiet de sarcini pentru achiziţionarea de PRODUSE DIN CONSERVE, PRODUSE FAINOASE, CONDIMENTE SI MIRODENII, DULCETURI, MARMELADE, DULCIURI, necesare desfăşurării activităţii serviciului Cantină al autorităţii contractante – UAT oraş Rupea în luna septembrie

Caiet de sarcini privind achiziţia de Servicii topo-cadastrale în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale din oraşul Rupea