Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna, contrasemna sau aviza, actele administrative

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor, cu privire la PHCL sau dispozițiilor autorității, cu caracter normativ

Informarea asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute

Informarea asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

Publicarea minutelor de la ședințele publice

Publicarea proceselor-verbale ale ședințelor autorității deliberative

Publicarea declarațiilor de căsătorie

Publicarea oricăror altor documente care fac obiectul aducerii la cunoștință publică

Publicarea oricăror altor documente a căror aducere la cunoștință publică este oportună și necesară