Anunț: 2 posturi Asistent Medical Comunitar, în cadrul Serviciului Public De Asistență Socială

UAT Orasului Rupea, judetul Brasov persoana juridica de drept public conform art.96 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ reprezentata legal conform art.154 alin (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 prin Domnul Primar Bardas Nicolae Liviu cu sediul in orasul Rupea, str. Republicii, nr. 169, judetul Brasov, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, a Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.

Orasul Rupea organizeaza concurs de recrutare pentru un numar de 2 posturi, ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarei functii contractuale vacante de: ASISTENT MEDICAL COMUNITAR GRAD PROFESIONAL ASISTENT, STUDII MEDII, IN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA RUPEA