ANUNȚ Licitație închiriere teren arabil proprietate a UAT Rupea

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Rupea nr.94 din data de 28.09.2021 privind aprobarea închirierii unui teren, U.A.T. orașul Rupea, județul Brașov, cu sediul în Rupea, str. Republicii nr.169, județul Brașov, CIF 4443388, anunță public închirierea prin licitație publică, a terenului situat în orașul Rupea având datele de identificare prevăzute în extrasul CF nr.106325 Hoghiz, având o suprafață de 69455 mp, Proprietatea UAT Rupea.
Click pentru a vizualiza documentul PDF