Anunț licitație – Închiriere teren în suprafață de 10577mp

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Rupea nr. 47 din data de 18.12.2020 privind aprobarea închirierii unui terent, U.A.T. Orașul Rupea, Județul Brașov, cu sediul în Rupea, Str. Republicii nr. 169, Județul Brașov, CIF 4443388, anunță public închirierea prin licitație publică, a terenului situat în orașul Rupea având datele de identificare prevăzute în extrasul CF nr. 100277 Rupea, nr. Top 100277, proprietatea U.A.T. Rupea, din care locatarul va închiria suprafața de 10577 mp, conform schiței.