Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea Administrativ Teritorială Rupea, Județul Brașov anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr. 38 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 14 alin. (1) și (2) din legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 07.07.2020
Data de sfârșit a afișării: 07.09.2020

Adresa locului afișării publice: la sediul Primăriei orașului Rupea, situat în oraș Rupea, Str. Republicii, Nr. 169, Județul Brașov, precum și pe pagina de internet https://www.primariarupea.ro/