Anunț privind concursul pentru ocuparea funcțiilor de Asistent Medical Comunitar

În data de 23.09.2020, s-a încheiat Procesul – Verbal cu nr. 4794, cu privire la verificarea îndeplinirii condițiilor de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de execuție de personal contractual de Asistent Medical Comunitar, în cadrul SPAS Rupea.

Tabelul privind rezultatul selecției dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de Asistent Medical Comunitar care va fi organizat în data de 30.09.2020, poate fi consultat mai jos.

Eventualele contestații se pot depune până la data de 25.09.2020, ora 10:00.

☛ Proces – Verbal, cu privire la verificarea îndeplinirii condițiilor de către candidații înscriși.

☛ Tabel privind rezultatul selecției dosarelor.