ANUNŢ PRIVIND EVALUAREA/SELECŢIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Rupea, judeţul Braşov, în calitate de autoritate publică tutelară şi unic acţionar pentru SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL, a demarat procedura de selecţie a unui număr de 1 (unu) membri ai Consiliului de Administraţie pentru societatea menţionată ( administrator neexecutiv), în conformitate cu OUG nr. 109/2011, aprobată prin Legea 111/2016 şi Normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011, aprobată prin HG 722/2016 şi a Hotărârii Consiliului Local Rupea nr. 30/30.03.2021 privind desemnarea Comisiei de evaluare/selecţie prealabilă a membrilor Consiliului de Administraţie al SC Serviciul Public Rupea SRL având ca autoritate tutelară Oraşul Rupea, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a selecţiei/evaluării prealabile, precum şi a scrisorii de aşteptări.

Procedura de selecţie va consta în depunerea de către candidaţi a unui dosar de candidatură însoţit de declaraţia de intenţie şi susţinerea unui interviu de selecţie după următorul calendar:
• Depunerea candidaturilor se va face până la data de 21 februarie 2022
• Selecţia dosarelor şi întocmirea listei scurte se va face până la data de 22 februarie 2022
• Interviul de selecţie se va susţine în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data întocmirii listei scurte  …  click pentru a vizualiza documentul complet în format PDF

SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI privind Consiliul de Administraţie al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL – click pentru a vizualiza documentul în format PDF