ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică la Spitalul orășenesc Rupea

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Rupea organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Orășenesc Rupea, persoană fizică, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de Manager persoană fizică al Spitalului de sub autoritatea Primăriei Orașului Rupea, aprobat de Dispoziția Primarului Orășenesc Rupea.

Concursul se va desfășura în două etape în cadrul Spitalului Orășenesc Rupea, din str. Republicii nr.128, Localitatea Rupea, Județul Brașov, în perioada 23.06.2021-04.08.2021, în sala de ședințe, după cum urmează:
1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, în data de 23.07.2021, ora 10.00, etapă eliminatorie.
2. Etapa de suținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura în data de 02.08.2021, ora 10.00.

Click pentru a vizualiza documentul PDF