ANUNȚ REZULTATE FINALE în baza borderourilor de notare a lucrării scrise și a interviului la concursul din data de 11.02.2022 și 18.02.2022 pentru ocuparea postului vacant de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului Contabilitate Impozite și Taxe locale