Parteneriat

Anunt selectie parteneri Rupea – 11 Octombrie 2018

ParteneriatPrimaria Rupea, judetul Brasov, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea depunerii unei Cereri de finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale înîntreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de afuncționa într-o manieră auto sustenabilă.

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate in Ghidurile POCU 2014-2020: Ghidul Solicitantului – Conditii generale si Conditii specifice.

Anunțul final privind rezultatul procedurii de selecție pentru încheierea acordului de Parteneriat:

Anunț final selecție parteneri Rupea
Click pentru download de aici

Mai jos găsiți toate documentația necesară:

Anunț selecție parteneri Rupea
Click pentru download de aici

Metodologie privind selecția partenerilor
Click pentru download de aici

Raport privind rezultatul procedurii de selecție
Click pentru download de aici

Anexa 1 – Fișă partener
Click pentru download de aici

Anexa 2 – Declarație eligibilitate
Click pentru download de aici

Anexa 3 – Declarație de angajament
Click pentru download de aici

Anexa 4 – Declarație pe propria răspundere
Click pentru download de aici

Declarație conflict interese
Click pentru download de aici