Author Archives: @dm1n1str@tor

Anunț: 2 posturi Asistent Medical Comunitar, în cadrul Serviciului Public De Asistență Socială

UAT Orasului Rupea, judetul Brasov persoana juridica de drept public conform art.96 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ reprezentata legal conform art.154 alin (6) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 prin Domnul Primar Bardas Nicolae Liviu cu sediul in orasul Rupea, str. Republicii, nr. 169, judetul Brasov, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare si HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, a Ordinului nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar.

Orasul Rupea organizeaza concurs de recrutare pentru un numar de 2 posturi, ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarei functii contractuale vacante de: ASISTENT MEDICAL COMUNITAR GRAD PROFESIONAL ASISTENT, STUDII MEDII, IN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA RUPEA

Citeste mai departe

Hotărârea nr. 6 privind aprobarea reluării unor activități suspendate pe perioada stării de urgență, respectiv alertă

Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei din data de 16.03.2020 privind instiuirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei,

În conformitate cu prevederile art.2 lit. a), art. 4 alin.(1) lit.(c) și d) din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale art. V, pct.7 din OUG nt. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 21/2004 privind Sistemul național de Management al Situațiilor de Urgență și ale art. 3 alin. (1) lit. d) din HG nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a regulamentului Sanitar Internațional 2005,

În conformitate cu dispoziția Primarului nr. 329 din 22.09.2016 privind constituirea CLSU și COAT ale orașului Rupea,

În contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 și adoptarea măsurilor stabilite prin actele normative prin care s-a instituit starea de urgență, respectiv alertă pe teritoriul României

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rupea

HOTĂRĂȘTE

Citeste mai departe

Hotărârea Nr. 40 privind reducerea impozitului pe clădiri, scutirea de la plata taxei pe clădiri și pentru utilizarea temporară a locurilor publice

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, Consiliul Local al Orașului Rupea a hotărât în ședința ordinară din data de 31.07.2020, să acorde reducere cu până la 50% a impozitului pe clădiri, scutire de la plata taxei pe clădiri și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, să își întrerupă total sau parțial activitatea economică.

Prin instituirea stării de urgenţă a fost întreruptă total sau parțial activitatea unor categorii de contribuabili, fapt care a generat o reducere drastică a veniturilor acestora.

Citeste mai departe

Hotărârea nr. 42 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020

Primăria Orașului Rupea a luat hotărârea de a le oferi cetățenilor din localitate (debitori persoane fizice, persoane juridice sau entități fără personalitate juridică), facilități fiscale cu scopul de a ajuta la achitarea impozitelor și taxelor locale, evitând acumularea datoriilor.

În acest scop, Primăria Orașului Rupea și Consiliul Local Rupea, au decis în data de 31.07.2020 punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, pentru a veni în sprijinul cetățenilor.

Astfel, puteți beneficia de această procedură prin care se anulează toate majorările de întârziere (accesoriile) aferente obligațiilor principale restante acumulate până la data de 31 martie 2020.

În vederea anulării majorărilor de întarziere acumulate până la data de 31 martie 2020, trebuie să aveti în vedere următoarele:

Citeste mai departe

Anunț de interes public: Ședințe C.L. în format video

În vederea asigurării transparenței la nivelul admnistrației locale, Primăria orașului Rupea și Consiliul Local Rupea, pune de acum la dispoziția cetățenilor orașului, dar și a persoanelor interesate, prin intermediul site-ului nostru, ședințele Consiliului Local în format video.

Ce trebuie să faci ca să vizualizezi ședințele Consiliului Local? Simplu. Accesează pagina ”Ședințe C.L. – Video” de pe site-ul nostru, din meniul Consiliul Local.

Sau poți să dai click pe link-ul de mai jos:

Citeste mai departe