Author Archives: Draghici Paul

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov selectează în vederea atestării si angajării persoane dornice și capabile de a profesa ca asistenți maternali profesioniști

Asistentul maternal profesionist este persoana atestată (de către Comisia pentru Protecția Copilului) care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi primeşte în plasament.

Pentru a fi atestată ca asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:
☛ să aibă disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii;
☛ să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani;
☛ să dispună de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor;
☛ să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familii;
☛ sa aibă o stare de sănătate foarte bună;
☛ să dovedească răbdare, înţelegere, altruism, disponibilitate afectivă, flexibilitate, înţelegerea nevoilor copiilor, disponibilitate pentru joc, îngrijire, educaţie, capacitate de stimulare psiho-motrică şi cognitivă, capacitate de relaţionare şi comunicare.
☛ să aibă o experiență anterioară cu copiii proprii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap). Să deţină cunoştinţe teoretice şi practice de bază despre îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor.
☛ să dovedească trăsături pozitive de caracter, relații sociale bune în comunitate, precum si faptul ca nu au suferit condamnari rămase definitive prin hotarâre judecătorească, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de AMP.
☛ să manifeste o atitudine non-discriminatorie față de persoanele cu nevoi speciale și față de minoritățile etnice.

Click pentru a vizualiza documentul PDF

INSTRUCȚIUNEA nr.198/28.06.2021 pentru implementarea PLANULUI DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL PROGRAMULUI ”Orașul vaccinează satul”

Realizarea unei acoperiri vaccinale a populației pe intreg teritoriul țării, atât sub aspectul
uniformității cât și al procentajului general ridicat, reprezintă premisele unei bune pregătiri a
populației la nivel local și național în fața unor valuri ulterioare de răspândire a virusului
SARS-COV-2.
Pregătirea comunităților din mediul rural pentru ridicarea nivelului imunizării împotriva
SARS-COV-2, în sensul ințelegerii importanței actului de vaccinare și al realizării imunitații
individuale și colective, concură nemijlocit la caracterul preventiv al campaniei în ceea ce
privește evoluțiile viitoare ale răspândirii virusului SARS-COV-2 (cu mutații/tulpini noi
recunoscute).
Asigurarea accesului populației din mediul rural la vaccinarea împotriva COVID-19 în
condiții de siguranță, eficacitate și echitate pentru prevenirea infecției cu SARS-COV-2,
este o condiție esențială pentru atingerea nivelului optim de acoperire vaccinală la nivelul populației din România.
Click pentru a vizualiza documentul PDF

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică la Spitalul orășenesc Rupea

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Rupea organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Orășenesc Rupea, persoană fizică, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de Manager persoană fizică al Spitalului de sub autoritatea Primăriei Orașului Rupea, aprobat de Dispoziția Primarului Orășenesc Rupea.

Concursul se va desfășura în două etape în cadrul Spitalului Orășenesc Rupea, din str. Republicii nr.128, Localitatea Rupea, Județul Brașov, în perioada 23.06.2021-04.08.2021, în sala de ședințe, după cum urmează:
1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, în data de 23.07.2021, ora 10.00, etapă eliminatorie.
2. Etapa de suținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura în data de 02.08.2021, ora 10.00.

Click pentru a vizualiza documentul PDF