Author Archives: rupea-primarie

Anunț privind concursul pentru ocuparea funcțiilor de Asistent Medical Comunitar

În data de 23.09.2020, s-a încheiat Procesul – Verbal cu nr. 4794, cu privire la verificarea îndeplinirii condițiilor de către candidații înscriși la concursul pentru ocuparea funcțiilor de execuție de personal contractual de Asistent Medical Comunitar, în cadrul SPAS Rupea.

Tabelul privind rezultatul selecției dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale de Asistent Medical Comunitar care va fi organizat în data de 30.09.2020, poate fi consultat mai jos.

Eventualele contestații se pot depune până la data de 25.09.2020, ora 10:00.

Citeste mai departe

Hotărârea C.L.S.U. nr. 5 din 31.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-COV-2

Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență nr. 5 din 31.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-COV-2, la nivelul spațiilor / activităților unde există un risc crescut de infectare în Orașul Rupea.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Orașului Rupea, stabilește:

1) Începând cu data de 01.08.2020, orele 06:00, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție pe arterele pietonale intens frecventate și în alte zone aglomerate, astfel:
– Str. Republicii de la nr. 127 (Școala Generală) pănâ la nr. 158 (Electrica), de luni pănâ vineri, între orele 08:00 și 16:00;
– Piața Agroalimentară și târgurile de animale în ziua de vineri între orele 08:00 și 16:00;
– Gara CFR, zilnic;
– În incinta cetății, zilnic;

Sunt exceptați de la obligativitatea purtării măștii de protecție copiii cu vârstă mai mică de 5 ani.

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Orașului Rupea,
Primarul Orașului Rupea,
Ec. Bărdaș Nicolae Liviu

Anunț 1 Decembrie – Ziua Națională a României

Primăria Orașului Rupea, vă așteaptă pe data de 1 decembrie să participăm împreună la ziua națională a României, la Casa Orășenească de Cultură, ora 12:00.

La acest eveniment vor participa:

Fanfara Țărănească, Rupea
Grădinița cu Program Prelungit, Rupea
Școala Gimnazială Rupea
Liceul Șt. O. Iosif Rupea

Citeste mai departe

Anunț privind închirierea unui teren

Primăria Orașului Rupea anunță închirierea unui teren prin licitație publică

☛ Click pentru descărcare anunț

A) DATELE DE IDENTIFICARE ALE ORGANIZATORULUI LICITAŢIEI

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Rupea nr. 58 din data de 25.06.2019 privind aprobarea închirierii unui teren, U.A.T. ORAȘUL RUPEA, cu sediul în Rupea, str. Republicii nr. 169, județul Brașov, CIF 4443388, anunță public închirierea prin licitație publică, a terenului situat în orașul Rupea, în suprafață de 5447 mp înscris în Cartea Funciară nr. 102187 Rupea, nr. cad. 102187, teren aflat în proprietatea privată a orașului Rupea.

B) DESCRIEREA BUNULUI CE FACE OBIECTUL ÎNCHIRIERII ( DENUMIRE, ADRESĂ, SUPRAFAŢĂ, ELEMENTE CONSTRUCTIVE, ETC.)

  • Denumirea şi categoria din care face parte: Terenul în suprafață de 5447 mp aparține domeniului privat al orașului Rupea, județul Brașov.
  • Persoana juridică care îl administrează: Consiliul Local Rupea, cu sediul în orașul Rupea, Județul Brașov, având calitatea de administrator al bunurilor din proprietatea publică sau privată a orasului.
  • Situaţia juridică actuală: în prezent, terenul propus pentru a fi închiriat face parte din domeniul privat al Orașului Rupea, conform Cărții Funciare nr. 102187 Rupea, nr. cad. 102187, nu a făcut obiectul legilor fondului funciar, nu este revendicat și nu face obiectul unor litigii.

Citeste mai departe