Categoria: Știri

ANUNȚ Licitație închiriere teren arabil proprietate a UAT Rupea

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Rupea nr.94 din data de 28.09.2021 privind aprobarea închirierii unui teren, U.A.T. orașul Rupea, județul Brașov, cu sediul în Rupea, str. Republicii nr.169, județul Brașov, CIF 4443388, anunță public închirierea prin licitație publică, a terenului situat în orașul Rupea având datele de identificare prevăzute în extrasul CF nr.106325 Hoghiz, având o suprafață de 69455 mp, Proprietatea UAT Rupea.
Click pentru a vizualiza documentul PDF

ANUNȚ Cadastru gratuit în orașul Rupea

Aducem la cunoștință că s-au demarat lucrările de cadastru sistematic în sectoarele cadastrale nr.4, 13, 17, 15, 22, 25, 30, 31, 32, 39 (Tiglarii, Valea palosului, Event, gradina lui Gaspar, dupa Cetate, intersectie Homorod, Oierea, Drohium, Lunca Daisorii) Rupea 5, 6, 11 (Dealul melcilor, Gradina cailor, Cinechi) Fiser situate în extravilanul orașului Rupea cu finanțare prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023.

Sectorul 4 – Click pentru a vizualiza documentul PDF
Sectorul 6 – Click pentru a vizualiza documentul PDF
Sectorul 22 – Click pentru a vizualiza documentul PDF
Sectorul 32 – Click pentru a vizualiza documentul PDF
Sectorul 39 – Click pentru a vizualiza documentul PDF

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov selectează în vederea atestării si angajării persoane dornice și capabile de a profesa ca asistenți maternali profesioniști

Asistentul maternal profesionist este persoana atestată (de către Comisia pentru Protecția Copilului) care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi primeşte în plasament.

Pentru a fi atestată ca asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:
☛ să aibă disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii;
☛ să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani;
☛ să dispună de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor;
☛ să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familii;
☛ sa aibă o stare de sănătate foarte bună;
☛ să dovedească răbdare, înţelegere, altruism, disponibilitate afectivă, flexibilitate, înţelegerea nevoilor copiilor, disponibilitate pentru joc, îngrijire, educaţie, capacitate de stimulare psiho-motrică şi cognitivă, capacitate de relaţionare şi comunicare.
☛ să aibă o experiență anterioară cu copiii proprii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap). Să deţină cunoştinţe teoretice şi practice de bază despre îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor.
☛ să dovedească trăsături pozitive de caracter, relații sociale bune în comunitate, precum si faptul ca nu au suferit condamnari rămase definitive prin hotarâre judecătorească, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de AMP.
☛ să manifeste o atitudine non-discriminatorie față de persoanele cu nevoi speciale și față de minoritățile etnice.

Click pentru a vizualiza documentul PDF