Comunicat de presa

Comunicat de presă, UAT Rupea, Jud. Brașov

Comunicat de presaAnunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului.

Denumire județ: Brașov
Denumire UAT: Rupea

Unitatea administrativ teritorială Rupea, Județul Brașov, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr. 35 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art.14 alin. (1) și (2) din legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 30.12.2019
Data de sfârșit a afișării: 27.02.2020

Adresa locului afișării publice: la sediul Primăriei Rupea, situat în oraș Rupea, Str. Republicii, nr. 169, județul Brașov, precum și pe pagina de internet a primăriei Rupea, la adresa: http://www.primariarupea.ro

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriri orașului Rupea.

Informații privind Programul Național De Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 se pot obține de pe site-ul ANCPI la adresa: http://www.ancpi.ro/pnccf/

Comunicat de presa