ANUNȚ Venit minim de incluziune

ANUNȚ Depunere dosare pentru ajutorul de încălzire aferent anului 2023-2024

Cerere și declarație pe propria răspundere  – click pentru a descărca documentul complet în format PDF

Anunț referitor la îngrijitorul informal al persoanei vârstnice – click pentru a vizualiza documentul complet în format PDF

Cerere luare în evidență ca îngrijitor informal – click pentru a descărca documentul complet în format DOC

Acte necesare pentru ajutorul pentru încălzire și supliment 2021

Cerere și declarație pe propria răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială

CERERILE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE SE POT DEPUNE ONLINE LA URMĂTOAREA ADRESĂ DE E-MAIL: contact@primariarupea.ro

Pentru completarea corectă a cererii accesați linkul următor:

Măsuri de sprijin conform Legii nr.226/2021 – Consumatorul vulnerabil

Documente necesare privind asistența socială.

Selectați/descărcați opțiunea de interes:

Raport semestrial privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap de la U.A.T. Orașul Rupea, Semestrul II – 2020.

Evaluare complexă – Documente necesare – D.G.A.S.P.C. Brașov

Cerere-tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap

Cerere – Declarație pe propria răspundere, pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

Eliberare rovinietă pentru autoturism, conform art. 28 din Legea nr. 448/2006 (Anexa nr.1)
Eliberare rovinietă pentru autoturism, conform art. 28 din Legea nr. 448/2006 (Anexa nr.2)
Eliberare rovinietă pentru autoturism, conform art. 28 din Legea nr. 448/2006 (Anexa nr.3)

Cerere-tip pentru evaluare complexă și încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii de abilitare și reabilitare

Fișă medicală sintetică pentru copiii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale
Fișă psihopedagogică pentru elevul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

Fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale și a planificării beneficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale