ANUNȚ COLECTIV pentru comunicare prin publicitate nr.21170 din 20.12.2023

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate nr.15487 din 04.10.2023

PROCES-VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate nr. 11097 din 21.07.2023

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate nr.11097 din 21.07.2023

PROCES-VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 7215 din 11.04.2023

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate Nr. 7214 din 11.04.2023

Lista ramasita suprasolviri pentru persoane fizice din data de 01.01.2022 pana la data de 01.01.2023

Lista ramasita suprasolviri pentru persoane juridice din data de 01.01.2022 pana la data de 01.01.2023

Aprobarea impozitelor si a taxelor locale pe anul 2023

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate nr.11236 din 21.12.2022
ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate nr. 7038 din 11.10.2022

TOPUL DATORNICILOR către U.A.T. ORAȘUL RUPEA la data de 31 decembrie 2021
– click pentru a vizualiza documentul PDF

■ Documente necesare privind Taxele și Impozitele locale.

Selectați/descărcați opțiunea de interes:

Hotărârea nr. 12 din 28.02.2020 privind modificarea HCL nr.54/25.06.2019 pentru aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Centralizator retur corespondență P.J.

Situație corespondență retur P.F. 2019

Veniturile bugetului local cu clasificație și conturi IBAN

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local.

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice, privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local.

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei/impozitului pe clădiri rezidențiale/nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei/impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice.

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei/impozitului pe clădiri rezidențiale/nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice.

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei/impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice.

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate.

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice.

Fișa de înmatriculare / transcriere vehicule

Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport.

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei/impozitului pe mijloacele de transport aflate în proprietate. (Persoane fizice/Persoane juridice)

Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 Tone. (Persoane fizice/Persoane juridice)