■ Documente necesare privind Taxele și Impozitele locale.

Selectați/descărcați opțiunea de interes:

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local.

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice, privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local.

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei/impozitului pe clădiri rezidențiale/nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei/impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice.

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei/impozitului pe clădiri rezidențiale/nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice.

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei/impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice.

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate.

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice.

Fișa de înmatriculare / transcriere vehicule

Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport.

Declarație fiscală pentru stabilirea taxei/impozitului pe mijloacele de transport aflate în proprietate. (Persoane fizice/Persoane juridice)

Declaratie fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 Tone. (Persoane fizice/Persoane juridice)