Descrierea zonei

Mediul economic din Rupea a cunoscut o dezvoltare continuă în ultimii ani, atât datorită resurselor naturale specifice zonei, cât şi amplasării strategice a oraşului pe drumul european E60. Oraşul beneficiază şi de acces la calea ferată, fapt care sporeşte capacitatea logistică a companiilor care s-au instalat în zonă.

Sectoarele economice cu cel mai mare potenţial de dezvoltare în zonă sunt: – servicii de alimentaţie, turism, dezvoltarea de facilităţi de cazare; – agricultura şi fabricarea produselor alimentare; – silvicultura, exploatarea lemnului şi fabricarea de produse din lemn; – industria extractoare şi fabricarea de produse folosite în construcţii.

Stimulente investiţionale

– forţa de munca şcolarizată şi calificată; – preţuri reduse la terenuri şi spaţii comerciale, comparativ cu alte zone; – facilităţi oferite de către administraţia publică locală; – amplasarea localităţii pe drumul european E60 şi accesul la calea ferată;

În Rupea funcţionează un birou local al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Braşov şi un punct de lucru al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, fapt care înlesneşte comunicarea societăţilor cu organismele statului şi accesul permanent la ultimele informaţii din domeniul economic.