Erată la anunțul cu nr. 8151/21.12.2020 privind închirierea prin licitație publică a unui teren

ERATĂ
Având în vedere eroarea materială la anunțul nr. 8151 din 21.12.2020 privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 10577 mp, având datele de identificare prevăzute în CF nr. 100277 Rupea, nr. top 100277, proprietatea UAT RUPEA, data la care va avea loc licitația se modifică, fiind 18.01.2021.