Hotărâre CLSU – 27.10.2020 – Privind aprobarea inchiderii pietelor din orasul Rupea

Avand in vedere prevederile HG nr. 856/2020privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei , inceoand cu data de 15.10.2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteiapentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19,
Luand in considerare
– evolutia pandemiei de COVID-19, cauzata de virusul SARS -CoV 2
– incidenta cumulata a cazurilor de COVID – 19 in ultimele 14 zile pe teritoriul judetului Brasov
– prevederile legii 55/2020 privind unele masuri pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 ,

În conformitate cu prevederile art.2 lit. a), art. 4 alin.(1) lit.(c) și d) din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale art. V, pct.7 din OUG nt. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 21/2004 privind Sistemul național de Management al Situațiilor de Urgență și ale art. 3 alin. (1) lit. d) din HG nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a regulamentului Sanitar Internațional 2005,

În conformitate cu dispoziția Primarului privind constituirea CLSU și COAT ale orașului Rupea,

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rupea

HOTĂRĂȘTE