Hotarâre privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus pe raza orașului Rupea

În conformitate cu prevederile art 2. lit. a) alin.(1) lit. c) și d) din OUG. nr.21/2204 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale art V, pct.7 din OUG. nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 21/2004 privind Sitemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și ale art.3 alin. (1) lit. d) din HG.nr.758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional 2005,

În conformitate cu dispoziția Primarului nr.329 din 22.09.2016 privind constituirea CLSU și COAT Rupea,

În contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 și adoptarea măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rupea adoptă următoarea hotărâre: