Hotărârea nr. 4 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus pe raza orașului Rupea

Hotărârea nr. 4, din 16.03.2020, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus pe raza orașului Rupea.

Având în vedere Decretul Președintelui României din data de 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,
În conformitate cu prevederile art.2 lit. a), art.4 alin.(1) lit. (c) și(d) din OUG. nr. 21.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare ale art. 5, pct. 7 din OUG nt.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgențăși ale art. 3 alin.(1) lit. d) din HG nr.758/2009 pentru punerea în aplicare a regulamentului Sanitar Internațional 2005,
În conformitate cu dispoziția Primarului nr. 329 din 22.09.2016 privind constituirea CLSU și COAT ale orașului Rupea,
În contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 și adoptarea măsurilor stabilite prin Decretul Președintelui României din data de 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rupea, hotărăște: