Hotărârea Nr. 40 privind reducerea impozitului pe clădiri, scutirea de la plata taxei pe clădiri și pentru utilizarea temporară a locurilor publice

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, Consiliul Local al Orașului Rupea a hotărât în ședința ordinară din data de 31.07.2020, să acorde reducere cu până la 50% a impozitului pe clădiri, scutire de la plata taxei pe clădiri și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, să își întrerupă total sau parțial activitatea economică.

Prin instituirea stării de urgenţă a fost întreruptă total sau parțial activitatea unor categorii de contribuabili, fapt care a generat o reducere drastică a veniturilor acestora.

Acordarea reducerii/scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri, precum și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență reprezintă un sprijin acordat contribuabililor a căror activitate a fost întreruptă, total sau parțial, evitând astfel unele blocaje în activitatea viitoare a acestora, precum și în îndeplinirea obligațiilor de plată către bugetul local.

Pentru a verifica daca puteți beneficia de prevederile prezentei hotărâri, vă rugăm să consultați prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2020 de mai jos!

HOTĂRÂREA NR. 40 – din 31.07.2020 – privind aprobarea reducerii cu 50% a impozitului pe clădiri, scutirea de la plata taxei pe clădiri și a taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru durata stării de urgență decretată în anul 2020, în cazul contribuabililor care au fost obligați, conform legii, să își întrerupă total sau parțial activitatea economică. – CLICK AICI CA SĂ DESCARCI DOCUMENTUL

Anexa nr. 1 la HCL nr. 40 din 31.07.2020 – Procedura de acordare a reducerii la plata impozitului pe clădiri – CLICK AICI CA SĂ DESCARCI DOCUMENTUL