Ședința din 25.04.2019

☛ Hotărârea nr. 25 privind Darea în administrare, Spitalului Orășenesc Rupea, a imobilului situat în orașul Rupea, str. Republicii nr. 128, jud. Brașov

☛ Hotărârea nr. 26 privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale actualizare date a imobilului cu număr topografic 669/1 înscris în CF nr. 100244 Rupea, proprietate a Orașului Rupea, drept de administrare în favoarea Consiliului Local Rupea, în suprafață totală de 4238mp, situat în intravilanul orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 27 privind aprobarea prețului de închiriere al pajiștilor aflate în proprietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, precum și a modelului de contract
Model Contract – Click

☛ Hotărârea nr. 28 pentru modificarea HCL nr. 2/2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018 în anul 2019

☛ Hotărârea nr. 29 privitor la aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a planului de achiziții pentru anul 2019

☛ Hotărârea nr. 30 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea, pe anul 2019
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 30
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 30
☛ Anexa nr. 3 la HCL nr. 30

☛ Hotărârea nr. 31 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL, pe anul 2019
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 31
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 31
☛ Anexa nr. 3 la HCL nr. 31
☛ Anexa nr. 4 la HCL nr. 31

☛ Hotărârea nr. 32 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare, a masei lemnoase

☛ Hotărârea nr. 33 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA pentru anul 2019
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 33
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 33
☛ Anexa nr. 3 la HCL nr. 33
☛ Anexa nr. 4 la HCL nr. 33
☛ Anexa nr. 5 la HCL nr. 33

Ședința din 29.03.2019 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 15 pentru revocarea hotărârii nr. 11 din 18.02.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Orașului Rupea a unor bunuri imobile ca urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale, în vederea intabulării în Cartea Funciară

☛ Hotărârea nr. 16 privind modificarea inventarului domeniului public al Orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 17 privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc Rupea

☛ Hotărârea nr. 18 privind aderarea Orașului Rupea la Asociația Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului – Țara Făgărașului

☛ Hotărârea nr. 19 privind aprobarea unor documentații tehnice cadastrale

☛ Hotărârea nr. 20 privind aprobarea unor documentații tehnice cadastrale

☛ Hotărârea nr. 21 pentru includerea unor bunuri în domeniul privat al Orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 22 pentru includerea unor bunuri în domeniul privat al Orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 23 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 47/2018 privind darea în administrare prin gestiune directă a activității de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza orașului Rupea către SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

☛ Hotărârea nr. 24 privind modificarea art. 5 din HCL nr. 3/2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al orașului Rupea

Ședința din 18.02.2019 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 11 privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Rupea a unor bunuri imobile urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale, în vederea intabulării în Cartea Funciară

☛ Hotărârea nr. 12 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat pentru proiectul „România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor”, implementat de Asociația Centru Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, împreună cu Asociația Internațională Step by Step, Reprezentanța UNICEF în România și Ministerul Educației Naționale

☛ Hotărârea nr. 13 privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietate privată a orașului Rupea, județ Brașov

☛ Hotărârea nr. 14 privind aprobarea Parteneriatului pentru vânzarea de lemn fasonat, către populație, în anul 2019

Ședința din 31.01.2019 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 3 privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 4 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare a orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 5 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă exploatabil în 2019

☛ Hotărârea nr. 6 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov

☛ Hotărârea nr. 7 privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale

☛ Hotărârea nr. 8 privind aprobarea rețelei școlare a localității Rupea, ce va funcționa în anul școlar 2019 – 2020

☛ Hotărârea nr. 9 pentru aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local

☛ Hotărârea nr. 10 privind aprobarea listei cu prețurile de pornire la licitația de masă lemnoasă pe picior

Ședința din 07.01.2019 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 1 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local

☛ Hotărârea nr. 2 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018, în anul 2019