Ședința din 11.07.2019

☛ Hotărârea nr. 59 pentru modificarea HCL nr. 2/2019, modificată prin HCL nr. 28/25.04.2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, al anului 2019 în anul 2019

☛ Hotărârea nr. 60 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea, pe anul 2019
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 60
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 60

☛ Hotărârea nr. 61 privind aprobarea proiectului, cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul „RK, modernizare și dotare Spitalul Orășenesc Rupea”

☛ Hotărârea nr. 62 privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale

☛ Hotărârea nr. 63 privind aprobarea a 11 documentații tehnice de Primă înscriere a imobilelor, Pășune, aflate în domeniul privat al UAT Oraș Rupea

☛ Hotărârea nr. 64 privind aprobarea a 15 documentații tehnice de Primă înscriere a imobilului strada Republicii, situate în domeniul public al UAT Oraș Rupea

☛ Hotărârea nr. 65 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Rupea, în Comisia Evaluare și Asigurare a Calității Învățământului (Comisia CEAC) de la nivelul Școlii Gimnaziale Rupea

☛ Hotărârea nr. 66 privind înfrățirea între orașul Rupea, județ Brașov, cu localitatea Carinena, Regatul Spaniei

Ședința din 25.06.2019

☛ Hotărârea nr. 54 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 54

☛ Hotărârea nr. 55 privind aprobarea proiectului „Reabilitare strada Republicii – Rupea, județ Brașov”, proiect finanțat prin Programul de Dezvoltare Locală 2017 – 2020

☛ Hotărârea nr. 56 privind aprobarea unor documentații tehnice cadastrale

☛ Hotărârea nr. 57 privind retragerea dreptului de a administra Rampa de deșeuri menajere, depozit neconform clasa B, situată în extravilanul orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 58 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului aflat în proprietatea privată a orașului Rupea, a studiului de oportunitate, a Regulamentului privind desfășurarea licitației de închiriere și a modelului cadru a Contractului de închiriere

Ședința din 07.05.2019

☛ Hotărârea nr. 39 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Todor Gheorghe

☛ Hotărârea nr. 40 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, Asociației Crescătorilor de Animale Rupea

☛ Hotărârea nr. 41 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Danciu Radu Ioan

☛ Hotărârea nr. 42 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Stoica Mircea Vasile

☛ Hotărârea nr. 43 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, doamnei Corcodel Cristina Luminița

☛ Hotărârea nr. 44 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Tempea Dan

☛ Hotărârea nr. 45 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, doamnei Rădulescu Anca Elisabeta

☛ Hotărârea nr. 46 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Drăghici Gheorghe

☛ Hotărârea nr. 47 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Hohoiu Gheorghe Călin

☛ Hotărârea nr. 48 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Negru Horia Gheorghe

☛ Hotărârea nr. 49 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, doamnei Bucuțea Mărioara

☛ Hotărârea nr. 50 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, doamnei Halmu Miorița

☛ Hotărârea nr. 51 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Mihăilă Mircea

☛ Hotărârea nr. 52 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Mihăilă Ioan

☛ Hotărârea nr. 53 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Banu Gheorghe Toader

Ședința din 06.05.2019

☛ Hotărârea nr. 34 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Dumbravă Dan

☛ Hotărârea nr. 35 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, Asociației „Tinerii Fermieri Fișer”

☛ Hotărârea nr. 36 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, Asociației Agricole „Fișereana”

☛ Hotărârea nr. 37 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Morteci Stanciu

☛ Hotărârea nr. 38 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, doamnei Costea Stela

Ședința din 25.04.2019

☛ Hotărârea nr. 25 privind Darea în administrare, Spitalului Orășenesc Rupea, a imobilului situat în orașul Rupea, str. Republicii nr. 128, jud. Brașov

☛ Hotărârea nr. 26 privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale actualizare date a imobilului cu număr topografic 669/1 înscris în CF nr. 100244 Rupea, proprietate a Orașului Rupea, drept de administrare în favoarea Consiliului Local Rupea, în suprafață totală de 4238mp, situat în intravilanul orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 27 privind aprobarea prețului de închiriere al pajiștilor aflate în proprietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, precum și a modelului de contract
Model Contract – Click

☛ Hotărârea nr. 28 pentru modificarea HCL nr. 2/2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018 în anul 2019

☛ Hotărârea nr. 29 privitor la aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a planului de achiziții pentru anul 2019

☛ Hotărârea nr. 30 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea, pe anul 2019
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 30
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 30
☛ Anexa nr. 3 la HCL nr. 30

☛ Hotărârea nr. 31 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL, pe anul 2019
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 31
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 31
☛ Anexa nr. 3 la HCL nr. 31
☛ Anexa nr. 4 la HCL nr. 31

☛ Hotărârea nr. 32 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare, a masei lemnoase

☛ Hotărârea nr. 33 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA pentru anul 2019
☛ Anexa nr. 1 la HCL nr. 33
☛ Anexa nr. 2 la HCL nr. 33
☛ Anexa nr. 3 la HCL nr. 33
☛ Anexa nr. 4 la HCL nr. 33
☛ Anexa nr. 5 la HCL nr. 33

Ședința din 29.03.2019 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 15 pentru revocarea hotărârii nr. 11 din 18.02.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Orașului Rupea a unor bunuri imobile ca urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale, în vederea intabulării în Cartea Funciară

☛ Hotărârea nr. 16 privind modificarea inventarului domeniului public al Orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 17 privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc Rupea

☛ Hotărârea nr. 18 privind aderarea Orașului Rupea la Asociația Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului – Țara Făgărașului

☛ Hotărârea nr. 19 privind aprobarea unor documentații tehnice cadastrale

☛ Hotărârea nr. 20 privind aprobarea unor documentații tehnice cadastrale

☛ Hotărârea nr. 21 pentru includerea unor bunuri în domeniul privat al Orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 22 pentru includerea unor bunuri în domeniul privat al Orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 23 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 47/2018 privind darea în administrare prin gestiune directă a activității de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza orașului Rupea către SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

☛ Hotărârea nr. 24 privind modificarea art. 5 din HCL nr. 3/2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al orașului Rupea

Ședința din 18.02.2019 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 11 privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Rupea a unor bunuri imobile urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale, în vederea intabulării în Cartea Funciară

☛ Hotărârea nr. 12 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat pentru proiectul „România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor”, implementat de Asociația Centru Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, împreună cu Asociația Internațională Step by Step, Reprezentanța UNICEF în România și Ministerul Educației Naționale

☛ Hotărârea nr. 13 privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietate privată a orașului Rupea, județ Brașov

☛ Hotărârea nr. 14 privind aprobarea Parteneriatului pentru vânzarea de lemn fasonat, către populație, în anul 2019

Ședința din 31.01.2019 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 3 privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 4 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare a orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 5 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă exploatabil în 2019

☛ Hotărârea nr. 6 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov

☛ Hotărârea nr. 7 privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale

☛ Hotărârea nr. 8 privind aprobarea rețelei școlare a localității Rupea, ce va funcționa în anul școlar 2019 – 2020

☛ Hotărârea nr. 9 pentru aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local

☛ Hotărârea nr. 10 privind aprobarea listei cu prețurile de pornire la licitația de masă lemnoasă pe picior

Ședința din 07.01.2019 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 1 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local

☛ Hotărârea nr. 2 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018, în anul 2019