Conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, hotărârile de consiliu local se vor publica în cadrul Monitorului Oficial Local începând cu data de 01.01.2020.
☛ Click AICI pentru a vizualiza Hotărârile Consiliului Local pe anul 2020

Ședința din 20.12.2018 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 55 privind ajustarea prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de SC Serviciul Public Rupea SRL

☛ Hotărârea nr. 56 privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 460/2012

☛ Hotărârea nr. 57 pentru aprobare Regulament privind autorizația de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică în orașul Rupea

☛ Hotărârea nr. 58 privind darea în administrare a fondului forestier al orașului Rupea, în suprafață de 1865,31 ha

Ședința din 17.12.2018 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 54 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea, pe anul 2018

Ședința din 07.12.2018 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 52 pentru schimbarea sediului administrativ al RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA

☛ Hotărârea nr. 53 pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 22/26.03.2018 privind numirea unui membru în calitate de reprezentant al Consiliului Local Rupea, în consiliul de administrație al RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA

Ședința din 22.11.2018 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 51 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea, pe anul 2018

Ședința din 31.10.2018 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 42 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea, pe anul 2018

☛ Hotărârea nr. 43 privind aprobarea obiectivului de investiție „Echipament medical de screening auditiv prin otoemisiuni acustice” și procentul din valoarea totala cu care autoritatea administrației publice locale se angajează să participe în anul 2018 la cofinanțarea cheltuielilor de investiții dotare cu aparatură medicală – pentru Spitalul Orășenesc Rupea

☛ Hotărârea nr. 44 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase

☛ Hotărârea nr. 45 privind aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă din orașul Rupea

☛ Hotărârea nr. 46 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al orașului Rupea și a modelelor contractelor de prestări servicii încheiate între Serviciul Public Rupea și beneficiari

☛ Hotărârea nr. 47 privind darea în administrare prin gestiune directă a activității de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza orașului Rupea către SC Serviciul Public Rupea SRL

☛ Hotărârea nr. 48 privind actualizarea inventarului domeniului public al orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 49 privind instituirea unei taxe

Ședința din 31.08.2018 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 40 privind numirea reprezentanților CL Rupea în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din orașul Rupea pentru anul școlar 2018-2019

☛ Hotărârea nr. 41 privind aprobarea înființării compartimentului “cabinetul primarului”

Ședința din 30.07.2018 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 36 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea pe anul 2018

☛ Hotărârea nr. 37 privind modificarea HCL nr. 1/2018

☛ Hotărârea nr. 38 privind modificarea HCL nr. 2/2018

☛ Hotărârea nr. 39 privind actualizarea programului de achiziții publice pentru anul 2018

Ședința din 29.06.2018 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 32 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019

☛ Hotărârea nr. 33 privind aprobarea statului de funcții al spitalului orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 34 privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale

☛ Hotărârea nr. 35 privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale

Ședința din 09.05.2018 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 24 cu privire la modificarea HCL nr. 1/2018 modificată prin HCL nr. 19/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017 în anul 2018

☛ Hotărârea nr. 25 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea pe anul 2018

☛ Hotărârea nr. 26 privind aprobarea Parteneriatului pentru vanzarea de lemn fasonat către populație în anul 2018

☛ Hotărârea nr. 27 privind aprobarea Regulamentului de acordare a materialului lemnos către populația orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 28 privind aprobarea unor documentații tehnice cadastrale

☛ Hotărârea nr. 29 privitor la actualizarea programului de achiziții publice pentru anul 2018

☛ Hotărârea nr. 30 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli SC Serviciul Public Rupea SRL pe anul 2018

☛ Hotărârea nr. 31 privind acordarea titlului cetățean de onoare dnei. VOCILA ZSUZSANA

Ședința din 26.03.2018 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 19 din 26.03.2018 cu privire la modificarea HCL nr. 1 din 2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017, in anul 2018

☛ Hotărârea nr. 20 din 26.03.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea, pe anul 2018

☛ Hotărârea nr. 21 din 26.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA pentru anul 2018

☛ Hotărârea nr. 22 din 26.03.2018 privind numirea unui membru în calitate de reprezentant al Consiliului Local Rupea, în Consiliul de Administrație al RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA

☛ Hotărârea nr. 23 din 26.03.2018 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza administrativ teritorială a orașului Rupea, jud. Brașov

Ședința din 14.03.2018 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 18 din 14.03.2018 privind modificarea art. 2 si 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 45 din 26.10.2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru proiectul “Reabilitarea, extinderea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit Rupea”, proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020

Ședința din 28.02.2018 – Click pentru Proces-Verbal

☛ Hotărârea nr. 10 din 28.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea, pe anul 2018

☛ Hotărârea nr. 11 din 28.02.2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Rupea pentru perioada 2018 – 2030

☛ Hotărârea nr. 12 din 28.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei orașului Rupea

☛ Hotărârea nr. 13 din 28.02.2018 privind ajustarea prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

☛ Hotărârea nr. 14 din 28.02.2018 privind scoaterea din evidența fiscală a unor persoane juridice aflate în stare de insolvabilitate

☛ Hotărârea nr. 15 din 28.02.2018 privind actualizarea programului de achiziții publice pentru anul 2018

☛ Hotărârea nr. 16 din 28.02.2018 pentru aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local

☛ Hotărârea nr. 17 din 28.02.2018 privind atribuirea în folosința gratuită către SDEE TRANSILVANIA SUD a terenului pentru 4 posturi de transformare, fiecare post necesitând o suprafață construită de 12 mp

Ședința din 26.01.2018 – Click pentru Proces-Verbal

☛ HOTĂRÂREA Nr. 3 din 26.01.2018 privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice si a planului de achizitii pentru anul 2018

☛ HOTĂRÂREA Nr. 4 din 26.01.2018 privind aprobarea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza

☛ HOTĂRÂREA Nr. 5 din 26.01.2018 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa exploatabil in 2018

☛ HOTĂRÂREA Nr. 6 din 26.01.2018 privind aprobarea pretului pentru lemnul de foc pentru populatie din fondul forestier al orasului Rupea.

☛ HOTĂRÂREA Nr. 7 din 26.01.2018 privind aprobarea retelei scolare a localitatii Rupea ce va functiona in anul scolar 2018-2019

☛ HOTĂRÂREA Nr. 8 din 26.01.2018 privind aprobarea proiectului Inchidere depozit de deseuri neconform oras Rupea, judetul Brasov

☛ HOTĂRÂREA Nr. 9 din 26.01.2018 privind modificarea art. 3 si Cap. III din Anexa I din HCL nr. 28/27.06.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

Ședința din 05.01.2018 – Click pentru Proves-Verbal

☛ HOTĂRÂREA Nr. 1 din 05.01.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017 în anul 2018

☛ HOTĂRÂREA Nr. 2 din 05.01.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017 în anul 2018 pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activitățile finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor de învățămant subordonate