INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

I. Solicitare informatii.
Legislatie

Pentru a solicita Unității Administrativ Teritoriale Rupea informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresați responsabilului cu Legea 544/2001:

Radu Camelia
Telefon: 0731.731.788
Email: contact@primariarupea.ro

Program de funcţionare:
luni – joi 8.00 – 16.30
vineri – 8.00 – 14.00

II. Termene de răspuns și modalităţi de contestare a deciziei:

Conform art. 7, alin (1) autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.

Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor conform alin.(2) al aceluiași articol.
Dacă o persoană fizică sau juridică consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.

III. Formulare tip

– Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil AICI.
– Modelul de reclamație administrativă pentru răspuns negativ este disponibil AICI.
– Modelul de reclamație administrativă pentru depășirea termenului legal este disponibil AICI.

IV. Buletin informativ (Legea 544/2001)

– Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2023 este disponibil AICI.

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022 este disponibil AICI.

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2021 este disponibil AICI.

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020 este disponibil AICI.

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019 este disponibil AICI.

Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018 este disponibil AICI.

Click aici pentru a vizualiza Legea 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.
– Lista informațiilor de interes public este disponibilă AICI.