Ședința ordinară din 30.03.2021 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Proiect de hotarare privind aprobare stat de functii si organigrama.
☛ Proiect de hotărâre privind darea in folosinta gratuita a unui imobil catre Serviciul Judetean de Ambulanta Brasov.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de catre orasul Rupea a unei cereri de sprijin pentrul fondul forestier.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobare criterii de selectie pentru membrii Consiliului de Administratie SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL.
☛ Proiect de hotărâre privind prelungire contract de delegare serviciul de salubrizare.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobare Regulament vizitare Cetatea Rupea.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea delegarii serviciului de gestionare al cainilor fara stapan.
☛ Proiect de hotărâre privind desemnare membrii supleanti in Consiliul de Administratie Spital.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobare actualizare deviz proiect Pasarela Cozd
☛ Proiect de hotărâre privind aprobare documentatie alipire imobil.
☛ Proiect de hotărâre privind modificare HCL nr. 16/12.04.2017 privind modificarea componentei Comisiei de pasunat.
☛ Proiect de hotărâre privind revocare HCL nr. 12/18.02.2021.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii unui drept de concesiune Turzun de la SC SOLAR ENERGY SRL.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificari la modelul contractului aprobat prin HCL nr. 77/18.12.2020.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentatii de prima inscriere.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentatii de actualizare date imobil.
☛ Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea derularii programului in scoli.
☛ Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei si a Programului annual de achizitii.
☛ Diverse.

Ședința extraordinară din 01.03.2021 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Proiect de hotarare privind numire administrator provizoriu al SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRITATE RUPEA S.R.L.

 

Ședința extraordinară din 26.02.2021 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Proiect de hotarare privind modificare HCL nr.17/10.02.2021 ” Dotare Casa de Cultura Rupea cu echipamente de sonorizare”
☛ Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniu public a unui imobil pentru proiect Centru de zi.

Ședința ordinară din 10.02.2021 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Proiect de hotarare privind încetare de drept mandat consilier Kalman Mihai Levente.
Proiect de hotărâre privind încetare de drept mandat consilier Adam Zoltan.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului pentru vânzarea de lemn fasonat către populație în anul 2021.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobare tarife spații pentru altă destinație decât cea de locuință.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului pentru vânzarea de lemn fasonat către populație în anul 2021.
☛ Proiect de hotărâre privind privind stabilirea taxelor locale de piata
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru anul scolar 2020-2021.
☛ Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL nr. 5 din 14.01.2021.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul scolar 2021-2022.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și interes local.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Dotare Casa de Cultura Rupea cu echipamente de sonorizare.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în calitate de asociat în cadrul proiectului Putem mai mult împreună.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională.
☛ Proiect de hotărâre privind aprobare modificare art. 2 din HCL 55/2020 (proiect spital COVID).
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Direcției de Asistență Socială Rupea.
☛ Hotărâre nr.8/10.02.2021 privind aprobarea parteneriatului pentru vânzarea de lemn fasonat către populație în anul 2021.
☛ Hotărâre nr.9/10.02.2021 privind aprobare tarife spații pentru altă destinație decât cea de locuință.
☛ Hotărâre nr.10/10.02.2021 privind stabilirea taxelor locale de piata
☛ Hotărâre nr.11/10.02.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase.
☛ Hotărâre nr.12/10.02.2021 privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale actualizare date a imobilului cu nr. cadastral 79,top 1555/1/2,1555/2/2
☛ Hotărâre nr.13/10.02.2021 privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru anul scolar 2020-2021.
☛ Hotărâre nr.14/10.02.2021 privind modificarea art. 3 din HCL nr. 5 din 14.01.2021.
☛ Hotărâre nr.15/10.02.2021 privind aprobarea rețelei școlare pentru anul scolar 2021-2022.
☛ Hotărâre nr.16/10.02.2021 privind aprobarea planului de acțiuni și interes local.
☛ Hotărâre nr.17/10.02.2021 privind aprobarea planului de acțiuni și interes local.
☛ Hotărâre nr.18/10.02.2021 privind aprobarea participării în calitate de asociat în cadrul proiectului Putem mai mult împreună.
☛ Hotărâre nr.19/10.02.2021 privind aprobare modificare art. 2 din HCL 55/2020 (proiect spital COVID).

Hotarare din 08.02.2021 privind aprobarea unor masuri de îmbunătațire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public produse și/sau gestionate de aparatul de specialitate al Primarului și de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local RUPEA.

Dispozitia nr.17 din 05.02.2021 privind convocarea membrilor Consiliului Local al orasului Rupea in sedinta ordinara.

Ședința extraordinară din 14.01.2021 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

Hotarare privind aprobarea Proiectului cu titlul titlul proiect: „Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ din Orașul Rupea în vederea gestionării crizei COVID – 19” proiect finatat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Hotararea nr. 5 din 14.01.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Orasului Rupea a unui imobil

Ședința extraordinară din 08.01.2021

☛ Proiect de hotărâre privind modificare HCL nr. 3/08.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2019 in anul 2020

Ședința ordinară din 06.01.2021 – Click aici pentru a descărca Procesul Verbal al ședinței

☛ Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
☛ Proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local
☛ Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2020 in anul 2021
Hotararea nr.1 din 06.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta.
Hotararea nr.2 din 06.01.2021 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local.
Hotararea nr.3 din 06.01.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2020 in anul 2021
Hotarare privind modificare HCL nr. 3/06.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2019 in anul 2020

Ședința din 18.12.2020

Ședința din 27.11.2020

Ședința de Investire din 19.10.2020

Ședința din 18.09.2020

Ședința din 31.07.2020