☛ Raport final de evaluare a planurilor de afaceri din cadrul proiectuluiC.E.S. – Consolidarea Economiei Sociale.

– Click aici pentru a descărca documentul.

Erata nr. 5 la Metodologia de Selecție a Planurilor de Afaceri.
C.E.S. – Consolidarea Economiei Sociale.

☛ În vederea completării și actualizării Metodologiei de selecție și a calendarului aferente concursului de planuri de afaceri organizat în perioada 19.11.2020 – 19.01.2021 în cadrul proiectului „CES-Consolidarea Economiei Sociale” (POCU/449/4/16/127794), s-au efectuat următoarele: – Click aici pentru a descărca documentul.

Raport final de evaluare a Planurilor de Afaceri.
C.E.S. – Consolidarea Economiei Sociale.

☛ Raport final de evaluare a planurilor de afaceri din cadrul proiectului C.E.S. – Consolidarea Economiei Sociale. – Click aici pentru a descărca documentul.

Erata nr. 4 la Metodologia de Selecție a Planurilor de Afaceri.
C.E.S. – Consolidarea Economiei Sociale.

☛ În vederea completării și actualizării Metodologiei de selecție și a calendarului aferente concursului de planuri de afaceri organizat în perioada 19.11.2020 – 19.01.2021 în cadrul proiectului „CES-Consolidarea Economiei Sociale” (POCU/449/4/16/127794), s-au efectuat următoarele modificari în Metodologia de selecție planuri de afaceri. – Click aici pentru a descărca documentul.

☛ Programări aferente etapei 3 evaluare – INTERVIU. -> Click aici pentru a descărca documentul.

☛ Lista rezultatelor în urma etapei 1 de evaluare – Conformitate Administrativă și de Eligibilitate. – Click aici pentru a descărca documentul.

☛ Registru proiecte depuse în cadrul concursului de planuri de afaceri aferent proiectului C.E.S. – Consolidarea Economiei Sociale – 127794– Click aici pentru a descărca documentul.

Erata nr. 3 la Metodologia de Selecție a Planurilor de Afaceri.
C.E.S. – Consolidarea Economiei Sociale.

☛ În vederea completării și actualizării documentelor aferente concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului „CES – Consolidarea Economiei Sociale” (POCU/449/4/16/127794) în perioada 19.11.2020 – 19.01.2020, s-au efectuat următoarele modificari în Metodologia de selecție planuri de afaceri. – Click aici pentru a descărca documentul.

Erata nr. 2 la Metodologia de Selecție a Planurilor de Afaceri.
C.E.S. – Consolidarea Economiei Sociale.

☛ În vederea completării și actualizării documentelor aferente concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului „CES – Consolidarea Economiei Sociale” (POCU/449/4/16/127794) în perioada 19.11.2020 – 19.01.2020, s-au efectuat următoarele modificari în Metodologia de selecție planuri de afaceri. – Click aici pentru a descărca documentul.

Erata nr. 1 la Metodologia de Selecție a Planurilor de Afaceri.
C.E.S. – Consolidarea Economiei Sociale.

☛ În vederea completării și actualizării documentelor aferente concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului „CES – Consolidarea Economiei Sociale” (POCU/449/4/16/127794), în perioada 19.11.2020 – 19.01.2020, s-au efectuat următoarele completări/actualizări:
☛ Anexa nr. 1 la instrucțiunea nr. 11-POCU-07.10.2020 – Declarație de eligibilitate -> Se adaugă varianta editabilă a declarației. – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 8 – Grilă de evaluare calitativă -> Se adaugă varianta detaliată a Grilei de evaluare calitativă. – Click aici pentru a descărca documentul.

☛ Erata nr. 1 la Metodologia de Selecție a Planurilor de Afaceri – C.E.S. – Consolidarea Economiei Sociale. – Click aici pentru a descărca documentul.

METODOLOGIE VARIANTA FINALĂ.

☛ Metodologie selecție planuri de afaceri – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Declarații selecție – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 1 la instrucțiunea nr. 11 POCU 07.10.2020 – Declarație de eligibilitate – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 1 – Scrisoare de depunere plan de afaceri – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 2 – Declarația de eligibilitate – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 3 – Plan de afaceri – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 4 – Bugetul planului de afaceri – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 5 – Model Contestație – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 6 – Contract de subvenție – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 7 – Grilă de evaluare administrativă și de eligibilitate – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 8 – Grilă de evaluare calitativă – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 9 – Grilă de evaluare interviu – Click aici pentru a descărca documentul.

METODOLOGIE VARIANTA CONSULTATIVĂ.

☛ Metodologia de Selectie a Planurilor de Afaceri – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 1 – Scrisoare de depunere plan de afaceri – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 2 – Declarație de eligibilitate – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 3 – Plan de afaceri (Format standard) – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 5 – Model contestație – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 7 – Grila de evaluare (Evaluare administrativă și de eligibilitate) – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 8 – Grila de evaluare (Evaluare calitativă) – Click aici pentru a descărca documentul.
☛ Anexa 9 – Grila de evaluare (Evaluarea prezentărilor/Interviu) – Click aici pentru a descărca documentul.

 Proiect POCU – CES – „Consolidarea Economiei Sociale”

Cod proiect POCU/449/4/16/127794

☛ Proces Verbal cu privire la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante, pe perioadă determinată, de EXPERT GDPR.
Click AICI pentru vizualizare.

☛ Anunț demarare achiziție publică
Servicii de formare (Antreprenor în Economia Socială + TIC)

☛ Caiet de sarcini
☛ Fișă date
☛ Anunț participare
☛ Model declarație disponibilitate
☛ Draft contract
☛ Formulare

☛ Anunț

U.A.T ORAȘUL RUPEA, județ Brașov, cu sediul în localitatea RUPEA, str. Republicii, nr 169, organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, pe perioadă DETERMINATĂ, de EXPERT GDPR, în cadrul proiectului C.E.S. – Consolidarea Economiei Sociale – proiect finanțat prin POCU 2014-2020, Axa Prioritara 4: Incluziunea Socială și Combaterea Sărăciei.
Click AICI pentru vizualizarea anunțului.

Notă: Perioada de înscriere la acest proiect este din 01.10.2019 până cel târziu luna mai 2020, sau până la ocuparea tuturor locurilor.

Click pe document pentru vizualizare / descărcare:
☛ 1. Cerere de înscriere în Grupul Țintă al proiectului – Declarații.
☛ 2. Condiții de înscriere în Grupul Țintă.
☛ 3. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014 – 2020.

☛ Metodologie de înscriere și selecție a grupului țintă în cadrul proiectului „CES – Consolidarea Economiei Sociale”

☛ Click aici pentru Ghidul pentru Întreprinderile Sociale și Întreprinderile Sociale de Inserție (link extern – Ministerul Muncii)

☛ Anunț demarare achiziție publică
Click pentru a vizualiza caietul de sarcini privind organizarea conferinței de lansare și de închidere proiect, a evenimentelor de informare grup țintă și de promovare a concursurilor privind planurile de afaceri.

ORAȘUL RUPEA, în calitate de beneficiar,
Împreună cu Partener 1 – ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TRANSCARPATICĂ,
Au demarat, în data de 30.08.2018, implementarea proiectului „CES – Consolidarea Economiei Sociale”, cod proiect POCU/449/4/16/127794, perioada de implementare fiind de 36 de luni.

Proiectul este finațat prin:
Axa prioritară: 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
Titlu proiect: „CES – Consolidarea Economiei Sociale”
Cod SMIS proiect: 127794
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 13.341.346,62 lei, din care:
Valoarea cheltuielilor eligibile pentru orașul Rupea – lider de proiect – 8.468.861,76 lei
Valoarea totală a cheltuielilor eligibile partener – ASOCIAȚIA Grupul de Acțiune Locală TRANSCARPATICA – 4.872.484,86 lei
Contribuția liderului de proiect – 21.415,66 lei reprezentând 0,1605 % din valoarea totală a proiectului.

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Furnizarea sprijinului necesar în vederea înființării și dezvoltării de minim 21 de intreprinderi sociale în Regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est.
Proiectul vizează incluziunea socială și combaterea sărăciei prin promovarea antreprenoriatului social, crearea unor locuri de muncă durabile și de calitate, prin acordarea de suport specializat pentru susținerea înființării și consolidarea capacității de funcționare sustenabilă a minim 21 de Intreprinderi sociale / de inserție, în regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est, în baza subvenționării a 21 planuri de afaceri, dintre care minim 3 (14%) vor propune măsuri ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiența din punctul de vedere al utilizării resurselor, minim 3 (14%) vor propune măsuri ce vor promova concret inovarea socială, minim 3 (14%) vor propune măsuri ce vor promova concret nediscriminarea.
Proiectul asigură integrarea în intreprinderile sociale și facilitează accesul la ocuparea forței de muncă pentru minim 105 persoane prin înființarea de minim 21 intreprinderi sociale / de inserție, prin aplicarea principiului egalității de șanse, nediscriminării, facilitând accesul la activitățile proiectului a tuturor persoanelor care doresc să înființeze intreprinderi sociale, inclusiv a celor defavorizate, respectiv persoane vârstnice, șomeri, persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități etc. Pentru a promova independența economică a femeilor prin antreprenoriat social și a se asigura egalitatea de șanse între femei și bărbați, minim 50% din grupul țintă selectat pentru a participa la cursurile de formare antreprenor în economia socială și TIC, vor fi FEMEI.

Manager de Proiect
Roman Ioana Mădălina