Conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, proiectele de hotărâri de consiliu local se vor publica în cadrul Monitorului Oficial Local începând cu data de 01.01.2020.
☛ Click AICI pentru a vizualiza Proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2020

Proiecte de hotărâri ale consiliului local – 2018

Ședința din 20.12.2018
☛ PHCL Nr. 58/20.12.2018 privind darea în administrare a fondului forestier al orașului Rupea, în suprafață de 1865,31 ha
☛ PHCL Nr. 57/20.12.2018 pentru aprobare Regulament privind autorizația de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică în orașul Rupea
☛ PHCL Nr. 56/20.12.2018 privind aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 460/2012
☛ PHCL Nr. 55/20.12.2018 privind ajustarea prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de SC Serviciul Public Rupea SRL

Ședința din 17.12.2018
☛ PHCL Nr. 54/17.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea, pe anul 2018

Ședința din 07.12.2018
☛ PHCL Nr. 53/07.12.2018 pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 22/26.03.2018 privind numirea unui membru în calitate de reprezentant al Consiliului Local Rupea, în consiliul de administrație al RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA
☛ PHCL Nr. 52/07.12.2018 pentru schimbarea sediului administrativ al RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA

Ședința din 22.11.2018
☛ PHCL Nr. 51/22.11.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea, pe anul 2018

Ședința din 31.10.2018
☛ PHCL Nr. 50/31.10.2018 privind instituirea unei taxe
☛ PHCL Nr. 49/31.10.2018 privind actualizarea inventarului domeniului public al orașului Rupea
☛ PHCL Nr. 48/31.10.2018 privind darea în administrare prin gestiune directă a activității de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza orașului Rupea către SC Serviciul Public Rupea SRL
☛ PHCL Nr. 47/31.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al orașului Rupea și a modelelor contractelor de prestări servicii încheiate între Serviciul Public Rupea și beneficiari
☛ PHCL Nr. 46/31.10.2018 privind aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea cetățenilor români de etnie romă din orașul Rupea
☛ PHCL Nr. 45/31.10.2018 privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase
☛ PHCL Nr. 44/31.10.2018 privind aprobarea obiectivului de investiție „Echipament medical de screening auditiv prin otoemisiuni acustice” și procentul din valoarea totală cu care autoritatea administrației publice locale se angajează să participe în anul 2018 la cofinanțarea cheltuielilor de investiții dotare cu aparatură medicală – pentru Spitalul Orășenesc Rupea
☛ PHCL Nr. 43/31.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea, pe anul 2018

Ședința din 31.08.2018
☛ PHCL Nr. 42/31.08.2018 privind aprobarea înființării compartimentului “cabinetul primarului”.
☛ PHCL Nr. 41/31.08.2018 privind numirea reprezentanților CL Rupea în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din orașul Rupea pentru anul școlar 2018-2019.

Ședința din 30.07.2018
☛ PHCL Nr. 40/30.07.2018 privind actualizarea programului de achiziții publice pentru anul 2018.
☛ PHCL Nr. 39/30.07.2018 privind modificarea HCL nr. 2/2018.
☛ PHCL Nr. 38/30.07.2018 privind modificarea HCL nr. 1/2018 modificată prin HCL nr. 19/2018, modificată prin HCL NR. 24/2018 privind aprobarea excedentului bugetar al anului 2017 în anul 2018.
☛ PHCL Nr. 37/30.07.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea pe anul 2018.

Ședința din 29.06.2018
☛ PHCL Nr. 36/29.06.2018 privind aprobarea unei documentații tehnico-cadastrale.
☛ PHCL Nr. 35/29.06.2018 privind aprobarea unei documentații tehnico-cadastrale.
☛ PHCL Nr. 34/29.06.2018 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului orașului Rupea.
☛ PHCL Nr. 33/29.06.2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.

Ședința din 09.05.2018
☛ PHCL Nr. 32/09.05.2018 privind acordarea titlului ”CETĂȚEAN DE ONOARE“ dnei Vocilă Zsuzsana.
☛ PHCL Nr. 31/09.05.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Serviciul Public Rupea SRL pe anul 2018.
☛ PHCL Nr. 30/09.05.2018 privind actualizarea programului de achiziții publice pentru anul 2018.
☛ PHCL Nr. 29/09.05.2018 privind aprobarea unor documentații tehnico-cadastrale.
☛ PHCL Nr. 28/09.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a materialului lemnos către populație.
☛ PHCL Nr. 27/09.05.2018 privind aprobarea Parteneriatului pentru vânzarea de lemn fasonat către populație în anul 2018.
☛ PHCL Nr. 26/09.05.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea pe anul 2018.
☛ PHCL Nr. 25/09.05.2018 cu privire la modificarea HCL nr. 1/2018 modificată prin HCL nr. 19/2018 privind aprobarea excedentului bugetar al anului 2017 în anul 2018.

Ședința din 26.03.2018
☛ PHCL Nr. 24/26.03.2018 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării, de pe raza administrativ teritorială a orașului Rupea, jud. Brașov.
☛ PHCL Nr. 23/26.03.2018 privind numirea unui membru în calitate de reprezentant al Consiliului Local Rupea, în Consiliul de Administrație al RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA.
☛ PHCL Nr. 22/26.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA pentru anul 2018.
☛ PHCL Nr. 21/26.03.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea.
☛ PHCL Nr. 20/26.03.2018 privind modificarea HCL nr. 1/2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017 în anul 2018.

Ședința din 14.03.2018
☛ PHCL Nr. 19/28.02.2018 privind modificarea art. 2 și 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 45 din 26.10.2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Interventii (DALI) pentru proiectul “Reabilitarea, extinderea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit Rupea”, proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020.

Ședința din 28.02.2018
☛ PHCL Nr. 18/28.02.2018 privind atribuirea în folosință gratuită către SDEE TRANSILVANIA SUD a terenului pentru 4 posturi de transformare, fiecare post necesitând o suprafață construită de 12 mp.
☛ PHCL Nr. 17/28.02.2018 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local.
☛ PHCL Nr. 16/28.02.2018 privind actualizarea planului de achiziții publice pentru anul 2018.
☛ PHCL Nr. 15/28.02.2018 privind scoaterea din evidența fiscală a unor persoane juridice aflate în stare de insolvabilitate.
☛ PHCL Nr. 14/28.02.2018 privind ajustarea prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL.
☛ PHCL Nr. 13/28.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei orașului Rupea.
☛ PHCL Nr. 12/28.02.2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a orașului Rupea pentru perioada 2018-2030.
☛ PHCL Nr. 11/28.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea pe anul 2018.

Ședința din 26.01.2018
☛ PHCL Nr. 10/26.01.2018 privind scoaterea din evidența fiscală a unor persoane juridice aflate în stare de insolvabilitate.
☛ PHCL Nr. 9/26.01.2018 privind modificarea art. 3 și CAP. III din anexa 1 din HCL din 28/27.06.2017 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.
☛ PHCL Nr. 8/26.01.2018 privind aprobarea proiectului Închidere depozit de deșeuri neconform oraș Rupea, județul Brașov.
☛ PHCL Nr. 7/26.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a localității Rupea ce va funcționa în anul școlar 2018-2019.
☛ PHCL Nr. 6/26.01.2018 privind aprobarea prețului pentru lemnul de foc pentru populație din fondul forestier al orașului Rupea.
☛ PHCL Nr. 5/26.01.2018 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă exploatabil în 2018.
☛ PHCL Nr. 4/26.01.2018 privind aprobarea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de bază
☛ PHCL Nr. 3/26.01.2018 privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a planului de achiziții publice pentru anul 2018.

Ședința din 05.01.2018
☛ PHCL Nr. 2/05.01.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017 în anul 2018 pentru instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activitățile finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ subordonate.
☛ PHCL Nr. 1/05.01.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017 în anul 2018