Proiecte de hotărâri ale consiliului local – 2019

Ședința din 11.07.2019
☛ PHCL Nr. 59 / 11.07.2019 pentru modificarea HCL nr. 2/2019, modificată prin HCL nr. 28/25.04.2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar, al anului 2019 în anul 2019
☛ PHCL Nr. 60 / 11.07.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea, pe anul 2019
☛ PHCL Nr. 61 / 11.07.2019 privind aprobarea proiectului, cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul „RK, modernizare și dotare Spitalul Orășenesc Rupea”
☛ PHCL Nr. 62 / 11.07.2019 privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale
☛ PHCL Nr. 63 / 11.07.2019 privind aprobarea a 11 documentații tehnice de Primă înscriere a imobilelor, Pășune, aflate în domeniul privat al UAT Oraș Rupea
☛ PHCL Nr. 64 / 11.07.2019 privind aprobarea a 15 documentații tehnice de Primă înscriere a imobilului strada Republicii, situate în domeniul public al UAT Oraș Rupea
☛ PHCL Nr. 65 / 11.07.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Rupea, în Comisia Evaluare și Asigurare a Calității Învățământului (Comisia CEAC) de la nivelul Școlii Gimnaziale Rupea
☛ PHCL Nr. 66 / 11.07.2019 privind înfrățirea între orașul Rupea, județ Brașov, cu localitatea Carinena, Regatul Spaniei

Ședința din 25.06.2019
☛ PHCL Nr. 54 / 25.06.2019 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020
☛ PHCL Nr. 55 / 25.06.2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitare strada Republicii – Rupea, județ Brașov”, proiect finanțat prin Programul de Dezvoltare Locală 2017 – 2020
☛ PHCL Nr. 56 / 25.06.2019 privind aprobarea unor documentații tehnice cadastrale
☛ PHCL Nr. 57 / 25.06.2019 privind retragerea dreptului de a administra Rampa de deșeuri menajere, depozit neconform clasa B, situată în extravilanul orașului Rupea
☛ PHCL Nr. 58 / 25.06.2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a terenului aflat în proprietatea privată a orașului Rupea, a studiului de oportunitate, a Regulamentului privind desfășurarea licitației de închiriere și a modelului cadru a Contractului de închiriere

Ședința din 07.05.2019
☛ PHCL Nr. 39 / 07.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Todor Gheorghe
☛ PHCL Nr. 40 / 07.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, Asociației Crescătorilor de Animale Rupea
☛ PHCL Nr. 41 / 07.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Danciu Radu Ioan
☛ PHCL Nr. 42 / 07.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Stoica Mircea Vasile
☛ PHCL Nr. 43 / 07.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, doamnei Corcodel Cristina Luminița
☛ PHCL Nr. 44 / 07.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Tempea Dan
☛ PHCL Nr. 45 / 07.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, doamnei Rădulescu Anca Elisabeta
☛ PHCL Nr. 46 / 07.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Drăghici Gheorghe
☛ PHCL Nr. 47 / 07.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Hohoiu Gheorghe Călin
☛ PHCL Nr. 48 / 07.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Negru Horia Gheorghe
☛ PHCL Nr. 49 / 07.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, doamnei Bucuțea Mărioara
☛ PHCL Nr. 50 / 07.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, doamnei Halmu Miorița
☛ PHCL Nr. 51 / 07.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Mihăilă Mircea
☛ PHCL Nr. 52 / 07.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Mihăilă Ioan
☛ PHCL Nr. 53 / 07.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Banu Gheorghe Toader

Ședința din 06.05.2019
☛ PHCL Nr. 34 / 06.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Dumbravă Dan
☛ PHCL Nr. 35 / 06.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, Asociației „Tinerii Fermieri Fișer”
☛ PHCL Nr. 36 / 06.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, Asociației Agricole „Fișereana”
☛ PHCL Nr. 37 / 06.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, domnului Morteci Stanciu
☛ PHCL Nr. 38 / 06.05.2019 privind aprobarea atribuirii directe a suprafeței de pajiște aflată în propietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, doamnei Costea Stela

Ședința din 25.04.2019
☛ PHCL Nr. 25 / 25.04.2019 privind Darea în administrare, Spitalului Orășenesc Rupea, a imobilului situat în orașul Rupea, str. Republicii nr. 128, jud. Brașov
☛ PHCL Nr. 26 / 25.04.2019 privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale actualizare date a imobilului cu număr topografic 669/1 înscris în CF nr. 100244 Rupea, proprietate a Orașului Rupea, drept de administrare în favoarea Consiliului Local Rupea, în suprafață totală de 4238mp, situat în intravilanul orașului Rupea
☛ PHCL Nr. 27 / 25.04.2019 privind aprobarea prețului de închiriere al pajiștilor aflate în proprietatea privată a orașului Rupea, județul Brașov, precum și a modelului de contract
Model Contract – Click
☛ PHCL Nr. 28 / 25.04.2019 pentru modificarea HCL nr. 2/2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018 în anul 2019
☛ PHCL Nr. 29 / 25.04.2019 privitor la aprobarea strategiei anuale de achiziții publice și a planului de achiziții pentru anul 2019
☛ PHCL Nr. 30 / 25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Rupea, pe anul 2019
☛ PHCL Nr. 31 / 25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL, pe anul 2019
☛ PHCL Nr. 32 / 25.04.2019 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare, a masei lemnoase
☛ PHCL Nr. 33 / 25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA pentru anul 2019

Ședința din 29.03.2019
Convocator 29.03.2019 – Click pentru vizualizare
☛ PHCL Nr. 15 / 29.03.2019 pentru revocarea hotărârii nr. 11 din 18.02.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Orașului Rupea a unor bunuri imobile ca urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale, în vederea intabulării în Cartea Funciară
☛ PHCL Nr. 16 / 29.03.2019 privind modificarea inventarului domeniului public al Orașului Rupea
☛ PHCL Nr. 17 / 29.03.2019 privind aprobarea Statului de Funcții al Spitalului Orășenesc Rupea
☛ PHCL Nr. 18 / 29.03.2019 privind aderarea Orașului Rupea la Asociația Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului – Țara Făgărașului
☛ PHCL Nr. 19 / 29.03.2019 privind aprobarea unor documentații tehnice cadastrale
☛ PHCL Nr. 20 / 29.03.2019 privind aprobarea unor documentații tehnice cadastrale
☛ PHCL Nr. 21 / 29.03.2019 pentru includerea unor bunuri în domeniul privat al Orașului Rupea
☛ PHCL Nr. 22 / 29.03.2019 pentru includerea unor bunuri în domeniul privat al Orașului Rupea
☛ PHCL Nr. 23 / 29.03.2019 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 47/2018 privind darea în administrare prin gestiune directă a activității de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza orașului Rupea către SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL
☛ PHCL Nr. 24 / 29.03.2019 privind modificarea art. 5 din HCL nr. 3/2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al orașului Rupea

Ședința din 18.02.2019
☛ PHCL Nr. 11 / 18.02.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Rupea a unor bunuri imobile urmare a identificării și delimitării conform documentațiilor cadastrale, în vederea intabulării în Cartea Funciară
☛ PHCL Nr. 12 / 18.02.2019 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat pentru proiectul „România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor”, implementat de Asociația Centru Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională, împreună cu Asociația Internațională Step by Step, Reprezentanța UNICEF în România și Ministerul Educației Naționale
☛ PHCL Nr. 13 / 18.02.2019 privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietate privată a orașului Rupea, județ Brașov
☛ PHCL Nr. 14 / 18.02.2019 privind aprobarea Parteneriatului pentru vânzarea de lemn fasonat, către populație, în anul 2019

Ședința din 31.01.2019
☛ PHCL Nr. 3 / 31.01.2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a serviciului de iluminat public al orașului Rupea
☛ PHCL Nr. 4 / 31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare a orașului Rupea
☛ PHCL Nr. 5 / 31.01.2019 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă exploatabil în 2019
☛ PHCL Nr. 6 / 31.01.2019 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov
☛ PHCL Nr. 7 / 31.01.2019 privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale
☛ PHCL Nr. 8 / 31.01.2019 privind aprobarea rețelei școlare a localității Rupea, ce va funcționa în anul școlar 2019 – 2020
☛ PHCL Nr. 9 / 31.01.2019 pentru aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local
☛ PHCL Nr. 10 / 31.01.2019 privind aprobarea listei cu prețurile de pornire la licitația de masă lemnoasă pe picior

Ședința din 07.01.2019
☛ PHCL Nr. 1 / 07.01.2019 privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local
☛ PHCL Nr. 2 / 07.01.2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018, în anul 2019