Registrul de evidenţă a datoriei publice a Oraşului Rupea

Nu există datorii publice.