Regulamente ale UAT oraș Rupea

• Regulamentul intern al aparatului de specialitate al primarului orasului Rupea. ☜

• Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei orașului Rupea și serviciilor publice locale fără personaliate juridică subordonate Consiliului Local al orașului Rupea. ☜

• Regulament de organizare și funcționare a creșei Orașului Rupea. ☜

• Regulament de funcționare a Consiliului Local Rupea, începând cu luna noiembrie, 2019 ☜

• REGULAMENTUL PRIVIND PROCEDURA PENTRU ÎNREGISTRAREA, EVIDENȚA ȘI RADIEREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII, DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAȘULUI RUPEA, JUDEȚ BRAȘOV ☜

• REGULAMENT PRIVIND AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ☜

• REGULAMENT PRIVIND ÎNCHIRIEREA PĂȘUNILOR AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL RUPEA ☜

• REGULAMENT DE ACORDARE MATERIAL LEMNOS CĂTRE POPULAȚIA ORAȘULUI RUPEA ☜

• REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE PRIMĂRIA RUPEA ☜

• REGULAMENT DE FUNCŢIONARE A CONSILIULUI LOCAL RUPEA ☜

• REGULAMENTUL INTERN AL SALARIAŢILOR U.A.T. ORAŞUL RUPEA ☜

• REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL ORAŞULUI RUPEA ☜

• REGULAMENT privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local ☜
– Anexa 4 Contract ☜
– Anexa 14 Cerinte decont ☜

• REGULAMENT privind procedura de eliberare a acordurilor/autorizaţiilor pentru desfasurarea exerciţiilor comerciale în zonele destinate folosinţei publice din orasul Rupea ☜
– Anexa 1 ☜
– Anexa 2 ☜
– Anexa 3 ☜
– Anexa 4 ☜

• REGULAMENT privind finanţarea unităţilor de cult ☜
– Protocol finanţare biserici ☜
– Anexa 1 – Formular de solicitare sprijin financiar ☜
– Anexa 2 – Declaraţie ☜
– Anexa 3 – Justificare sume ☜

• REGULAMENT de salubrizare al oraşului Rupea ☜
– Anexa 1 ☜
– Anexe 2 – 12 ☜

• REGULAMENT DE PĂŞUNAT pe teritoriul administrativ al orașului Rupea ☜

• REGULAMENT pentru funcţionarea pieţelor agroalimentare şi a târgurilor din oraşul Rupea ☜

• Hotararea Consiliului Local nr. 4 din 2017 privind aprobarea contraventiilor aplicabile pe teritoriul orasului Rupea ☜