Regulamente ale UAT oraș Rupea

• Regulamentul intern al aparatului de specialitate al primarului orasului Rupea 2023 ☜

• Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual din cadrul Primăriei orașului Rupea și serviciilor publice locale fără personaliate juridică subordonate Consiliului Local al orașului Rupea 2023 ☜

• Regulament de organizare și funcționare a Primăriei Orașului Rupea. ☜

• Regulament de organizare și funcționare a creșei Orașului Rupea. ☜

• Regulament de funcționare a Consiliului Local Rupea, începând cu luna noiembrie, 2019 ☜

• REGULAMENTUL PRIVIND PROCEDURA PENTRU ÎNREGISTRAREA, EVIDENȚA ȘI RADIEREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII, DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAȘULUI RUPEA, JUDEȚ BRAȘOV ☜

• REGULAMENT PRIVIND AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ☜

• REGULAMENT PRIVIND ÎNCHIRIEREA PĂȘUNILOR AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL RUPEA ☜

• REGULAMENT DE ACORDARE MATERIAL LEMNOS CĂTRE POPULAȚIA ORAȘULUI RUPEA ☜

• REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE PRIMĂRIA RUPEA ☜

• REGULAMENT DE FUNCŢIONARE A CONSILIULUI LOCAL RUPEA ☜

• REGULAMENTUL INTERN AL SALARIAŢILOR U.A.T. ORAŞUL RUPEA ☜

• REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL ORAŞULUI RUPEA ☜

• REGULAMENT privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local ☜
– Anexa 4 Contract ☜
– Anexa 14 Cerinte decont ☜

• REGULAMENT privind procedura de eliberare a acordurilor/autorizaţiilor pentru desfasurarea exerciţiilor comerciale în zonele destinate folosinţei publice din orasul Rupea ☜
– Anexa 1 ☜
– Anexa 2 ☜
– Anexa 3 ☜
– Anexa 4 ☜

• REGULAMENT privind finanţarea unităţilor de cult ☜
– Protocol finanţare biserici ☜
– Anexa 1 – Formular de solicitare sprijin financiar ☜
– Anexa 2 – Declaraţie ☜
– Anexa 3 – Justificare sume ☜

• REGULAMENT de salubrizare al oraşului Rupea ☜
– Anexa 1 ☜
– Anexe 2 – 12 ☜

• REGULAMENT DE PĂŞUNAT pe teritoriul administrativ al orașului Rupea ☜

• REGULAMENT pentru funcţionarea pieţelor agroalimentare şi a târgurilor din oraşul Rupea ☜

• Hotararea Consiliului Local nr. 4 din 2017 privind aprobarea contraventiilor aplicabile pe teritoriul orasului Rupea ☜