Rezultatul obţinut la proba interviu pentru ocuparea funcţiei de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Tabel privind rezultatul obţinut la proba interviu din data de 02.10.2020 în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de personal contractual de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Eventuale contestaţii se pot depune pana : 05.10.2020 ora 12:00