Rezultatul obţinut la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Tabel privind rezultatul obţinut la proba scrisă din data de 30.09.2020, în cadrul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de personal contractual de ASISTENT MEDICAL COMUNITAR.

Eventualele contestaţii se pot depune până la data de 01.10.2020, ora 16:00.
Data interviului: 02.10.2020 ora 12:00.