Şedinţa publică, lunară, ordinară a Consiliului local Rupea 27.07.2016

La data de 27.06.2016 în sala de Şedinţe a Consiliului local Rupea, la ora 13,00 va avea loc şedinţa publică, lunară, ordinară a Consiliului local Rupea. Şedinţa este convocată de domnul primar Bardaş Nicolae Liviu.

Este propusă următoarea ordine de zi:

– Proiect de hotărâre privind încetarea mandatelor a doi consilieri locali
– Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor a doi consilieri locali
– Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Rupea
– Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de dâre în folosinţă a unui spaţiu din incinta Casei de Cultură, pentru Asociaţia Transilvană Braşov Nord
– Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcţii pentru Spitalul orăşenesc Rupea
– Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii ( drum de acces)
– Proiect de hotărâre privind aprobarea demisiei domnului Boriceanu Alexandru Liviu din funcţia de Administrator la SC. Serviciul Public Rupea.
– Prezentarea Deciziei nr.27/24.06.2016 a Curţii de Conturi Braşov privind deficienţele constatate în Raportul de Audit financiar nr. 1459/25.05.2016

Diverse:
– Prezentare cereri locuinţe
– Prezentare iniţiative legislative depuse de domnul consilier Hellwig
– Prezentare solicitări depuse de Grădiniţă Rupea