Primar
Opriș Alexandru
       CV
 
Rapoarte

Raportul de activitate al primarului – 2020
Raportul de activitate al primarului – 2019
Raportul de activitate al primarului – 2018
Raportul de activitate al primarului – 2017
Raportul de activitate al primarului – 2016
Raportul de activitate al primarului – 2015
Raportul de activitate al primarului – 2014
Raportul de activitate al primarului – 2013
Raportul de activitate al primarului – 2012
 Viceprimar   Baba Dorin Ioan
 
Rapoarte

Raportul de activitate al viceprimarului – 2021
Raportul de activitate al viceprimarului – 2020
Raportul de activitate al viceprimarului – 2019
Raportul de activitate al viceprimarului – 2018
Raportul de activitate al viceprimarului – 2017
Raportul de activitate al viceprimarului – 2016
Delegarea atribuțiilor viceprimarului

Aparatul de specialitate al primarului

Consilier primar Vacant
Administrator public Kalman Mihai Levente
Audit Pîtea Delia Cristina
Secretar General Ioana Mădălina Roman
Consilier juridic Ilie Adrian Boriceanu
Consilier integrare, achiziţii publice Daniela Mirela Dărăbanţ
Inspector resurse umane Ana Elvira Danciu
Inspector Registratură Georgiana Gal – Delegat
Inspector relaţii cu publicul Radu Camelia

Serviciul contabilitate, impozite şi taxe locale

Şef serviciu Funcție publică vacantă
Inspector principal contabilitate Rad Elena Sanda
Inspector impozite şi taxe Petrică Grapă
Referent impozite şi taxe Bogdan Cristina
Referent impozite şi taxe Marcel Gheţu
Referent impozite şi taxe Aurelia Maria Călbează
Consilier principal contabilitate Funcție publică vacantă
Referent superior contabilitate Funcţie publică vacantă
Casier Ghețu Maria

Serviciul Urbanism, fond funciar şi administrativ

Şef serviciu Vacant
Inspector urbanism Octavian Constantin Şiuteică
Inspector fond funciar Vacant
Inspector administrativ Roman Rareș Florin
Inspector Registrul Agricol Vacant
Inspector Gospodărire Comunală Șerban Valentin
Referent Cadastru
Andrei Polgar

Raport de activitate pentru anul 2019, pentru Compartimentul Registru Agricol. – Click aici pentru vizualizare.

Serviciul voluntar pentru situații de urgență

Şef serviciu Vătavu Nicolae

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanei

Inspector Ionela Oaida
Inspector Carmen Popa
Inspector (ofițer stare civilă) Maria Peter
Referent Constantin Itu

Serviciul public de asistenţă socială

Inspector Asistență Socială Alina Dărăbanţ
Inspector Asistență Socială Sidonia Corina Grusea
Asistent social Alexandra Bălan
Inspector Daniel Buja

Administrare obiectiv turistic

Administrator Adrian Călbează
Casier Marinovici Ana Daniela
Casier Olimpia Bănuț

Biblioteca Orăşeneasca Rupea

Bibliotecar Georgiana Gal