ORGANIGRAMA PRIMĂRIEI

Primar      Opris Alexandru      CV 

Rapoarte
Raportul de activitate al primarului – 2021
Raportul de activitate al primarului – 2020
Raportul de activitate al primarului – 2019
Raportul de activitate al primarului – 2018
Raportul de activitate al primarului – 2017
Raportul de activitate al primarului – 2016
Raportul de activitate al primarului – 2015
Raportul de activitate al primarului – 2014
Raportul de activitate al primarului – 2013
Raportul de activitate al primarului – 2012

Viceprimar  Cruceriu Constantin

Rapoarte
Raportul de activitate al viceprimarului – 2021
Raportul de activitate al viceprimarului – 2020
Raportul de activitate al viceprimarului – 2019
Raportul de activitate al viceprimarului – 2018
Raportul de activitate al viceprimarului – 2017
Raportul de activitate al viceprimarului – 2016

Delegarea atribuțiilor viceprimarului

       Aparatul de specialitate al primarului

Consilier primar                                            Vacant
       Administrator public                                     Kalman Mihai Levente
       Audit                                                              Pîtea Delia Cristina
       Secretar General                                           Ioana Mădălina Roman
       Consilier juridic                                             Ilie Adrian Boriceanu
       Consilier integrare, achiziţii publice            Daniela Mirela Dărăbanţ
       Inspector resurse umane                             Ana Elvira Danciu
       Inspector Registratură                                 Georgiana Gal – Delegat
       Inspector relaţii cu publicul                         Radu Camelia


Serviciul contabilitate, impozite şi taxe locale

        Consilier principal contabilitate                        Funcţie publică vacantă
        Referent superior contabilitate                         Funcţie publică vacantă
        Casier                                                                  Ghețu Maria
Şef serviciu                                                       Funcție publică vacantă
Inspector principal contabilitate         Rad Elena Sanda
Inspector impozite şi taxe                    Petrică Grapă
Referent impozite şi taxe                     Bogdan Cristina
Referent impozite şi taxe                     Marcel Gheţu
Referent impozite şi taxe                   Aurelia Maria Călbează

Serviciul Urbanism, fond funciar şi administrativ

 Inspector urbanism                                 Octavian Constantin Șiuteică
        Inspector fond funciar
                       Vacant
 Inspector administrativ                    Roman Rareș Florin
 Inspector Registrul Agricol                Vacant
 Raport de activitate pentru anul 2019 pentru Compartimentul Registru Agricol
 Inspector Gospodărire Comunală          Șerban Valentin
        Referent Cadastru                                    Andrei Polgar

Serviciul voluntar pentru situații de urgență

         Şef serviciu                                                      Vătavu Nicolae

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanei

        Inspector                                                  Ionela Oaida
        Inspector                                                  Carmen Popa
        Inspector (ofițer stare civilă)                   Maria Peter   
        Referent                                                   Constantin Itu

Serviciul public de asistenţă socială

         Inspector Asistență Socială                   Alina Dărăbanţ
         Inspector Asistență Socială                   Sidonia Corina Grusea
         Asistent social                                        Alexandra Bălan
         Inspector                                                 Daniel Buja

Administrare obiectiv turistic

        Administrator                                           Adrian Călbează
        Casier                                                       Marinovici Ana Daniela
        Casier                                                       Olimpia Bănuț

Biblioteca Orăşenească Rupea

       Bibliotecar                                                Georgiana Gal