ORGANIGRAMA PRIMĂRIEI

Primar      Opris Alexandru      CV 
                          – Declaratie de avere
                                 – Declarație de interese

Rapoarte
Raportul de activitate al primarului – 2023
Raportul de activitate al primarului – 2022
Raportul de activitate al primarului – 2021

Raportul de activitate al primarului – 2020
Raportul de activitate al primarului – 2019
Raportul de activitate al primarului – 2018
Raportul de activitate al primarului – 2017
Raportul de activitate al primarului – 2016
Raportul de activitate al primarului – 2015
Raportul de activitate al primarului – 2014
Raportul de activitate al primarului – 2013
Raportul de activitate al primarului – 2012

Viceprimar  Cruceriu Constantin

Rapoarte
Raportul de activitate al viceprimarului – 2023
Raportul de activitate al viceprimarului – 2021
Raportul de activitate al viceprimarului – 2020
Raportul de activitate al viceprimarului – 2019
Raportul de activitate al viceprimarului – 2018
Raportul de activitate al viceprimarului – 2017
Raportul de activitate al viceprimarului – 2016

Delegarea atribuțiilor viceprimarului

       Aparatul de specialitate al primarului

Consilier primar                                             Radu Cristian Virgil
       Administrator public                                     Kalman Mihai Levente
       Audit                                                              Pîtea Delia Cristina
                                                                                      – Declaratie de avere                                                                                                      – Declarație de interese
       Secretar General                                           Ioana Mădălina Roman
                                                                                      – Declaratie de avere                                                                                                       – Declarație de interese     
       Consilier juridic                                             Ilie Adrian Boriceanu
                                                                                      – Declaratie de avere
                                                                                                     – Declarație de interese
Consilier integrare, achiziţii publice             Daniela Mirela Dărăbanţ
                                                                                      – Declaratie de avere                                                                                                      – Declarație de interese
       Inspector resurse umane                               Ana Elvira Danciu
                                                                                      – Declaratie de avere                                                                                                      – Declarație de interese
       Inspector Registratură                                 Georgiana Gal – Delegat
       Inspector relaţii cu publicul                         Radu Camelia


Serviciul contabilitate, impozite şi taxe locale

        Consilier principal contabilitate                      Funcţie publică vacantă
        Referent superior contabilitate                       Funcţie publică vacantă

        Casier                                                              Ghețu Maria
Şef serviciu                                                           Funcție publică vacantă
Inspector principal contabilitate         Rad Elena Sanda
                                                                                – Declarație avere
                                                                                – Declarație interese

Inspector impozite şi taxe                    Petrică Grapă
Referent impozite şi taxe                     Bogdan Cristina
                                                                                – Declarație avere
                                                                                – Declarație interese     

Referent impozite şi taxe                     Vacant
Referent impozite şi taxe                   Aurelia Maria Călbează
                                                                                – Declarație avere
                                                                                – Declarație interese

Serviciul Urbanism, fond funciar şi administrativ

 Inspector urbanism                                 Octavian Constantin Șiuteică
        Inspector fond funciar
                       Vacant
 Inspector administrativ                    Roman Rareș Florin

 Inspector Registrul Agricol                Vacant
 Raport de activitate pentru anul 2019 pentru Compartimentul Registru Agricol
 Inspector Gospodărire Comunală          Șerban Valentin
                                                                               – Declarație avere
                                                                               – Declarație interese
        Referent Cadastru                                  Andrei Polgar

Serviciul voluntar pentru situații de urgență

         Şef serviciu                                                    Vătavu Nicolae

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanei

        Inspector                                                         Ionela Oaida
        Inspector                                                        Carmen Popa
        Inspector (ofițer stare civilă)                          Maria Peter   
        Referent                                                         Constantin Itu
                                                                        – Declarație avere
                                                                               – Declarație interese

Serviciul public de asistenţă socială

         Inspector Asistență Socială                          Alina Dărăbanţ
         Inspector Asistență Socială                         Sidonia Corina Grusea
         Asistent social                                             Alexandra Bălan
         Inspector                                                     Daniel Buja

Administrare obiectiv turistic

        Administrator                                                Adrian Călbează
        Casier                                                           Marinovici Ana Daniela
        Casier                                                           Olimpia Bănuț

Biblioteca Orăşenească Rupea

       Bibliotecar                                                      Georgiana Gal