Raport anual privind transparența decizională aferent anului 2023

ANUNȚ nr.4358 din 05.03.2024 privind aducerea la cunoștința publică a proiectului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Serviciul Public Rupea SRL pentru anul 2024

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

ANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică a proiectului privind aprobarea SIDU (Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană) oraș Rupea, Jud. Brașov

SIDU_ORAS RUPEA

ANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică a proiectului privind aprobarea propunerilor de buget și a programului de investiții pentru anul 2024

PROPUNERI BUGET 2024


PROGRAM INVESTIȚII 2024

ANUNȚ privind aducerea la cunosștința publică a proiectului privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 a RPL OCOLUL SILVIC PĂDUREA BOGĂȚII RA

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024
ANUNȚ nr. 13060/01.08.2023 privind aducerea la cunoștința publică a proiectului privind aprobare actualizare Strategie de Dezvoltare Locală
ANUNȚ nr.10352/03.07.2023 privind aducerea la cunoștința publică a proiectului privind aprobare Impozite și Taxe Locale pentru anul 2024ANUNȚ nr.10333/03.07.2023 privind aducerea la cunoștința publică a proiectului privind aprobare regulament și taxe piață

Hotârârea privind aprobarea înființării Asociașiei “ORGANIZAȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINA’IEI TURISTICE – TRANSILVANIA CENTRU”

STATUT ORGANIZAȚIA DE MANAGEMENT AL DESTINAȚIEI TURISTICE – TRANSILVANIA CENTRU

ANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică a proiectului pentru aprobarea înființării Asociației “Organizația de Management al Destinației Turistice – Transilvania Centru”
ANUNȚ privind aducerea la cunoștință publică a proiectului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RPL OCOLUL SILVIC PĂDUREA BOGĂȚII RA pentru anul 2023
ANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică proiectului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Serviciul Public Rupea SRL pentru anul 2023

PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli SC Serviciul Public Rupea SRL pe anul 2022

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

ANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică a proiectului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a UAT Orașul Rupea

PROPUNERE BUGETUL LOCAL 2023
ANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică a ajustării prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

PROIECT HOTĂRÂRE privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

ANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică a Proiectului de Hotărâre privind aprobare nomenclator stradal
     ☛ PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Orașului Rupea, Județul Brașov
     ☛ Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Orașului Rupea, Județul Brașov
     ☛ Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Orașului Rupea, Județul Brașov
ANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică a Proiectului de Hotărâre privind aprobare impozite și taxe locale pe anul 2023
Anexă la Hotărâre privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice maturat stradal prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL
ANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică a Proiectului de Hotărâre privind stabilire taxe locale de piațăANUNȚ privind aducerea la cunoștință publică a Proiectului de Hotărâre privind aprobare Monografie
ANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică a Proiectului de Hotărâre privind actualizarea PMUD (Plan Mobilitate urbana Durabilă) a Orașului RupeaANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică a Proiectului de Hotărâre privind actualizarea strategiei de dezvoltare a Orașului Rupea☛ Consultare publică cu privire la bugetul local pe anul 2022 și estimări 2023-2025

PROPUNERE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI 2023-2025

☛  Hotărâre privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice iluminat public prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

☛   Anexă la Hotărâre privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice maturat stradal prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

☛  Hotărâre privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice maturat stradal prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

☛  Hotărâre privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

☛  ANUNT privind aducerea la cunostinta publica a Proiectului de Hotărâre privind ajustarea preturilor/ tarifelor pentru serviciile publice de iluminat public prestate de SC Serviciul Public Rupea SRL

☛  ANUNT privind aducerea la cunostinta publica a Proiectului de Hotărâre privind ajustarea preturilor/ tarifelor pentru serviciile publice de maturat stradal prestate de SC Serviciul Public Rupea SRL

ANUNT privind aducerea la cunostinta publica a Proiectului de Hotărâre privind ajustarea preturilor/ tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de SC Serviciul Public Rupea SRL
Propuneri BUGET 2021

☛ Informări cu privire la crearea unei structuri de intervenție profesioniste pentru situații de urgență.

☛ Consultare publică cu privire la impozitele și taxele locale pentru anul 2022

☛ Consultare publică cu privire la impozitele și taxele locale pentru anul 2021

☛ Consultare publică cu privire la impozitele și taxele locale pentru anul 2020

☛ Consultare publică cu privire la Bugetul Local

☛ Rapoarte anuale privind transparența decizională

☛ Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local – 2019

☛ Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local – 2018

☛ Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local – 2017

RAPOARTE PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ

☛  RAPORT Legea 52 pentru anul 2022

☛ Raport anual privind transparența decizională, anul 2021

☛ Raport anual privind transparența decizională, anul 2020

☛ Raport anual privind transparența decizională, anul 2019

☛ Raport anual privind transparența decizională, anul 2018

☛ Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2017