ANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică a ajustării prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

PROIECT HOTĂRÂRE privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

ANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică a Proiectului de Hotărâre privind aprobare nomenclator stradal
     ☛ PROIECT HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Orașului Rupea, Județul Brașov
     ☛ Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Orașului Rupea, Județul Brașov
     ☛ Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Orașului Rupea, Județul Brașov
ANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică a Proiectului de Hotărâre privind aprobare impozite și taxe locale pe anul 2023
Anexă la Hotărâre privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice maturat stradal prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL
ANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică a Proiectului de Hotărâre privind stabilire taxe locale de piațăANUNȚ privind aducerea la cunoștință publică a Proiectului de Hotărâre privind aprobare Monografie

MONOGRAFIA TURISTICĂ orașul RUPEA

ANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică a Proiectului de Hotărâre privind actualizarea PMUD (Plan Mobilitate urbana Durabilă) a Orașului Rupea

PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ

Fundamentarea planului de acțiuni aferent PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – oraș Rupea

ANUNȚ privind aducerea la cunoștința publică a Proiectului de Hotărâre privind actualizarea strategiei de dezvoltare a Orașului Rupea

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A ORAȘULUI RUPEA 2017-2030

☛ Consultare publică cu privire la bugetul local pe anul 2022 și estimări 2023-2025

PROPUNERE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI 2023-2025

☛  Hotărâre privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice iluminat public prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

☛   Anexă la Hotărâre privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice maturat stradal prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

☛  Hotărâre privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice maturat stradal prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

☛  Hotărâre privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de S.C. SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL

☛  ANUNT privind aducerea la cunostinta publica a Proiectului de Hotărâre privind ajustarea preturilor/ tarifelor pentru serviciile publice de iluminat public prestate de SC Serviciul Public Rupea SRL

☛  ANUNT privind aducerea la cunostinta publica a Proiectului de Hotărâre privind ajustarea preturilor/ tarifelor pentru serviciile publice de maturat stradal prestate de SC Serviciul Public Rupea SRL

ANUNT privind aducerea la cunostinta publica a Proiectului de Hotărâre privind ajustarea preturilor/ tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare prestate de SC Serviciul Public Rupea SRL
Propuneri BUGET 2021

☛ Informări cu privire la crearea unei structuri de intervenție profesioniste pentru situații de urgență.

☛ Consultare publică cu privire la impozitele și taxele locale pentru anul 2022

☛ Consultare publică cu privire la impozitele și taxele locale pentru anul 2021

☛ Consultare publică cu privire la impozitele și taxele locale pentru anul 2020

☛ Consultare publică cu privire la Bugetul Local

☛ Rapoarte anuale privind transparența decizională

☛ Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local – 2019

☛ Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local – 2018

☛ Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local – 2017

RAPOARTE PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ

☛ Raport anual privind transparența decizională, anul 2021

☛ Raport anual privind transparența decizională, anul 2020

☛ Raport anual privind transparența decizională, anul 2019

☛ Raport anual privind transparența decizională, anul 2018

☛ Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2017