Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov selectează în vederea atestării si angajării persoane dornice și capabile de a profesa ca asistenți maternali profesioniști

Asistentul maternal profesionist este persoana atestată (de către Comisia pentru Protecția Copilului) care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor pe care îi primeşte în plasament.

Pentru a fi atestată ca asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:
☛ să aibă disponibilitate şi capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii;
☛ să nu aibă copii în îngrijire mai mici de 3 ani;
☛ să dispună de spațiu care să acopere necesităţile de odihnă şi de educaţie ale utilizatorilor;
☛ să aibă venituri suficiente pentru a asigura un trai decent întregii familii;
☛ sa aibă o stare de sănătate foarte bună;
☛ să dovedească răbdare, înţelegere, altruism, disponibilitate afectivă, flexibilitate, înţelegerea nevoilor copiilor, disponibilitate pentru joc, îngrijire, educaţie, capacitate de stimulare psiho-motrică şi cognitivă, capacitate de relaţionare şi comunicare.
☛ să aibă o experiență anterioară cu copiii proprii sau experiență în ocrotirea altor copii, batrâni, bolnavi, persoane cu nevoi speciale (încadrate în grad de handicap). Să deţină cunoştinţe teoretice şi practice de bază despre îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor.
☛ să dovedească trăsături pozitive de caracter, relații sociale bune în comunitate, precum si faptul ca nu au suferit condamnari rămase definitive prin hotarâre judecătorească, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de AMP.
☛ să manifeste o atitudine non-discriminatorie față de persoanele cu nevoi speciale și față de minoritățile etnice.

Click pentru a vizualiza documentul PDF