Strategia de dezvoltare a Orașului Rupea 2017 – 2030

Preocuparea și rolul administrației publice este de a crește calitatea vieții în oraș, asigurând dezvoltarea sustenabilă a localității, sub toate aspectele acesteia.

Strategia de Dezvoltare Durabilă.