Unități subordonate U.A.T. Orașul Rupea

1. Ordonatori Terțiari de credite

Casa Orășenească de Cultură Rupea

Cod Fiscal 4646919
Adresă: Strada Republicii nr. 124, Rupea.
Telefon: 0268 260 507
E-mail: contact@primariarupea.ro

Liceul „Șt. O. Iosif” Rupea

Cod Fiscal 29484600
Adresă: Strada Cetății nr. 115, Rupea
Telefon: 0268 260 825
Fax: 0372 872 228
E-mail: licrupea@yahoo.com
Web: www.stoiosifrupea.ro

Școala Gimnazială Rupea

Cod Fiscal 32307667
Adresă: Strada Republicii nr. 127
Telefon: 0268 260 660
Fax: 0268 260 660
E-mail: scgenrupea@gmail.com
Web: www.scoalagimnazialarupea.ro

Raport asupra activității din anul școlar 2017 – 2018

Grădinița cu Program Normal Rupea

Cod Fiscal 29466581
Adresă: Strada Republicii nr. 181-183

Spitalul Orășenesc Rupea

Cod Fiscal 4384516
Adresă: Strada Republicii nr. 128
Telefon: 0268 260 243
E-mail: spitalrupea@gmail.com
Web: www.spitalrupea.ro

2. Societăți Comerciale

SC Serviciul Public Rupea SRL

Cod Fiscal RO28285129
Adresă: Strada Republicii nr. 197
Telefon: 0268 260 383
Fax: 0268 260 383
E-mail: spsrupea@yahoo.com

Raport semestrial al Consiliului de Administrație al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL, sem. II – 2018
Raport trimestrial al Consiliului de Administrație al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL, trimestrul IV – 2018