Unități subordonate U.A.T. Orașul Rupea

1. Ordonatori Terțiari de credite

Casa Orășenească de Cultură Rupea

Cod Fiscal 4646919
Adresă: Strada Republicii nr. 124, Rupea.
Telefon: 0268 260 507
E-mail: contact@primariarupea.ro

Liceul „Șt. O. Iosif” Rupea

Cod Fiscal 29484600
Adresă: Strada Cetății nr. 115, Rupea
Telefon: 0268 260 825
Fax: 0372 872 228
E-mail: licrupea@yahoo.com
Web: www.stoiosifrupea.ro

Școala Gimnazială Rupea

Cod Fiscal 32307667
Adresă: Strada Republicii nr. 127
Telefon: 0268 260 660
Fax: 0268 260 660
E-mail: scgenrupea@gmail.com
Web: www.scoalagimnazialarupea.ro

Raport asupra activității din anul școlar 2017 – 2018

Grădinița cu Program Normal Rupea

Cod Fiscal 29466581
Adresă: Strada Republicii nr. 181-183

Spitalul Orășenesc Rupea

Cod Fiscal 4384516
Adresă: Strada Republicii nr. 128
Telefon: 0268 260 243
E-mail: spitalrupea@gmail.com
Web: www.spitalrupea.ro

Raport de activitate 2021 – click pentru a vizualiza documentul PDF
Anexa 1 – Program operațional de conformare pentru anul 2021-2022 – click pentru a vizualiza documentul PDF
Anexa 2 – Program cadru de conformare pentru perioada mai 2021-decembrie 2022 – click pentru a vizualiza documentul PDF
Anexa 3 – Bilanțul anului 2021 – click pentru a vizualiza documentul PDF
Anexa 4 – Contul de rezultat patrimonial 2021 – click pentru a vizualiza documentul PDF
Anexa 5 – Situația fluxurilor de trezorerie decembrie 2021 – click pentru a vizualiza documentul PDF
Anexa 6 – Contul de execuție a bugetului instituției publice, venituri la data de 31 decembrie 2021 – click pentru a vizualiza documentul PDF
Anexa 7 – Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 31 decembrie 2021 – click pentru a vizualiza documentul PDF
Anexa 8 – Contul de execuție a bugetului instituției publice, cheltuieli – click pentru a vizualiza documentul PDF
Anexa 9 – Raportul de activitate nr.108/18.01.2022 pe anul 2021 – click pentru a vizualiza documentul PDF
Anexa 10 – STAT DE PERSONAL valabil la data de 31 decembrie 2021 – click pentru a vizualiza documentul PDF
Anexa 11 – STAT DE FUNCȚII valabil la data de 1 octombrie 2021 – click pentru a vizualiza documentul PDF

2. Societăți Comerciale

SC Serviciul Public Rupea SRL

Cod Fiscal RO28285129
Adresă: Strada Republicii nr. 197
Telefon: 0268 260 383
Fax: 0268 260 383
E-mail: spsrupea@yahoo.com

☛ Raport de activitate – Serviciul Public Rupea SRL
RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI AL DIRECTORULUI SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL – SEMESTRUL I 2019
 
RAPORT TRIMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL – TRIMESTRUL I 2019
RAPORT TRIMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL – TRIMESTRUL II 2019
RAPORT TRIMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL – TRIMESTRUL III 2019

——————————-

Raportare contabilă semestrială, la data de 30.06.2016, întocmită de SC Serviciul Public Rupea SRL
Raportare contabilă semestrială, la data de 30.06.2017, întocmită de SC Serviciul Public Rupea SRL
Raportare contabilă semestrială, la data de 30.06.2018, întocmită de SC Serviciul Public Rupea SRL
Situații financiare anuale – 2014
Situații financiare anuale – 2015
Situații financiare anuale – 2016
Situații financiare anuale – 2017
Raport semestrial al Consiliului de Administrație al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL, sem. II – 2018
Raport trimestrial al Consiliului de Administrație al SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA SRL, trimestrul IV – 2018
Codul de Conduită Etică al SC Serviciul Public Rupea SRL

——————————-

Consiliul de Administrație
Suma Gheorghe BogdanClick aici pentru vizualizare CV
Emese IobbClick aici pentru vizualizare CV
Pitea Delia-CristinaClick aici pentru vizualizare CV
Precu DragoșClick aici pentru vizualizare CV
Szen ȘtefanClick aici pentru vizualizare CV

3. Asociații din care face parte Orașul Rupea

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurea Bogății R.A.
Cod Fiscal RO25302454
Adresă: com. Homorod, str. Principală, nr. 386, jud. Brașov
Telefon: 0268.286.502
E-mail: ospbogatii@yahoo.com
https://www.rplpadureabogatii.ro

☛ Raport privind activitatea RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA, în anul 2022, referitoare la suprafața de fond forestier de administrat de la Orașul Rupea
☛ Raport privind activitatea RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA, în anul 2021, referitoare la suprafața de fond forestier de administrat de la Orașul Rupea
Raport privind activitatea RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA, în anul 2019, referitoare la suprafața de fond forestier de administrat de la Orașul Rupea
Raport privind activitatea RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogății RA, în anul 2018, referitoare la suprafața de fond forestier de administrat de la Orașul Rupea