Prezentare O.U.G. nr. 115 din 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde

Prin Schema Națională de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice și pentru Persoanele fără adăpost (S.N.S.P.V.P.A), adoptata recent de Guvernul României, vor fi emise si distribuite, persoanelor defavorizate, tichete sociale, pe suport electronic, pentru mese calde.

Destinatarii finali ai programului sunt pensionarii, aflati in evidenta Casei Nationale de Pensii Publice, cu venituri modeste care au împlinit vârsta de 75 de ani precum și persoanele/familiile fără adăpost si cele evacuate.

Programul este co-finantat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) prin Programul operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (POAD). Bugetul total alocat programului va fi de 640 milioane lei.

Obiectivul programului
Sprijinirea persoanelor defavorizate / marginalizate, prin suplimentarea resurselor pentru mese calde.

Rezultatul așteptat
îmbunătățirea / diversificarea alimentației persoanelor vârstnice si a celor fără adăpost,
în scopul creșterii calității vieții si a evitării excluziunii sociale.