Anunț/comunicat privind funcționarea Registrului Comerțului Rupea

Vă informăm că, în aplicarea dispozitiilor art. 45 din Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 212/2020, pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Național al Registrului Comertului şi a oficiilor registrelor comerţului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce priveşte înregistrarea menţiunilor privind persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate în registrul comertului şi se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a mențiunilor şi a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având incorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Astfel că, documentele anterior mentionate vor fi transmise numai prin mijloace electronice, prin portalul de servicii online al Oficiului Național al Registrului Comertului, https://portal.onrc.ro, sau prin posta electronică (adresele de e-mail ale Oficiului Național al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale fiind disponibile pe pagina de internet a ONRC, www.onrc.ro, la secțiunea Contact).

De asemenea, copiile de pe înregistrările efectuate şi de pe actele prezentate de solicitanți, informațiile despre datele înregistrate şi certificatele constatatoare se eliberează pe cale electronică.

Totodată, activitatea de asistentă pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării prin mijloace electronice în registrul comerțului, din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum şi activitatea de publicare şi de furnizare a Buletinului procedurilor de insolvenţă se realizează prin mijloace electronice.

Vă adresăm rugămintea de a disemina prezenta informare către unităţile administrativ-teritoriale şi serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale.

Vă stăm la dispoziție pentru orice alte informaţii suplimentare, precum şi pentru soluţionarea oricăror situații neprevăzute ce pot să apară în această perioadă.

Cu deosebită consideratie,
Valentina BURDESCU