INSTRUCȚIUNEA nr.198/28.06.2021 pentru implementarea PLANULUI DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DIN CADRUL PROGRAMULUI ”Orașul vaccinează satul”

Realizarea unei acoperiri vaccinale a populației pe intreg teritoriul țării, atât sub aspectul
uniformității cât și al procentajului general ridicat, reprezintă premisele unei bune pregătiri a
populației la nivel local și național în fața unor valuri ulterioare de răspândire a virusului
SARS-COV-2.
Pregătirea comunităților din mediul rural pentru ridicarea nivelului imunizării împotriva
SARS-COV-2, în sensul ințelegerii importanței actului de vaccinare și al realizării imunitații
individuale și colective, concură nemijlocit la caracterul preventiv al campaniei în ceea ce
privește evoluțiile viitoare ale răspândirii virusului SARS-COV-2 (cu mutații/tulpini noi
recunoscute).
Asigurarea accesului populației din mediul rural la vaccinarea împotriva COVID-19 în
condiții de siguranță, eficacitate și echitate pentru prevenirea infecției cu SARS-COV-2,
este o condiție esențială pentru atingerea nivelului optim de acoperire vaccinală la nivelul populației din România.
Click pentru a vizualiza documentul PDF