Se convoacă membrii Consiliului Local Rupea în ședința publică ordinară în data de 10 februarie 2021 ora 14:00.

Ședința va avea loc în sala de ședințe a Orașului Rupea.

Se propune următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind încetare de drept mandat consilier Kalman Mihai Levente.
2. Proiect de hotărâre privind încetare de drept mandat consilier Adam Zoltan.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului pentru vânzarea de lemn fasonat către populație în anul 2021.
4. Proiect de hotărâre privind aprobare tarife spații pentru altă destinație decât cea de locuință.
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale de piață.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentații tehnice cadastrale.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor scolare pentru anul scolar 2020-2021.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL nr. 5 din 14.01.2021.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul scolar 2021-2022.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și interes local.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Dotare Casa de Cultura Rupea cu echipamente de sonorizare.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în calitate de asociat în cadrul proiectului Putem mai mult împreună.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională.
15. Proiect de hotărâre privind aprobare modificare art. 2 din HCL 55/2020 (proiect spital COVID).
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Direcției de Asistență Socială Rupea.
17. Diverse.