Categoria: Știri

ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică la Spitalul orășenesc Rupea

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Rupea organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Orășenesc Rupea, persoană fizică, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de Manager persoană fizică al Spitalului de sub autoritatea Primăriei Orașului Rupea, aprobat de Dispoziția Primarului Orășenesc Rupea.

Concursul se va desfășura în două etape în cadrul Spitalului Orășenesc Rupea, din str. Republicii nr.128, Localitatea Rupea, Județul Brașov, în perioada 23.06.2021-04.08.2021, în sala de ședințe, după cum urmează:
1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, în data de 23.07.2021, ora 10.00, etapă eliminatorie.
2. Etapa de suținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura în data de 02.08.2021, ora 10.00.

Click pentru a vizualiza documentul PDF

Cursuri de formare profesională destinate persoanelor care doresc să înființeze un Punct Gastronomic Local (PGL)

Pentru a veni în sprijinul gospodăriilor din zona rurală, Agenția Națională a Zonei Montane
va organiza, în perioada următoare, cursuri de formare profesională pentru persoanele care
doresc să înființeze un Punct Gastronomic Local (PGL).

Punctele gastronomice locale = unităţi reprezentate de bucătăriile particulare din
incinta locuinţelor din mediul rural, unde se prepară şi servesc produse culinare, după reţete
specifice zonei, direct către consumatorul final, pentru un număr maxim de 12 persoane;
produsele culinare trebuie preparate din materii prime provenite cu preponderenţă din producţia
primară de la nivelul exploataţiei proprii, precum şi de la producătorii locali sau din unităţi
autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor (Ordin 111/2008 ANSVSA, Anexa I, cap. II, lit.m) ).

Cursurile sunt gratuite și se organizează la cererea unui număr de minimum 10 cursanți.
Acestea se derulează pe parcursul a 4 zile, au o durată de 24 ore și sunt finalizate cu
acordarea unui atestat de participare.

Modul de organizare: cu prezență fizică la sala de curs sau în sistem online, în funcție de
organizarea grupelor, locațiile solicitanților și evoluția pandemiei.

Actele necesare înscrierii la curs sunt următoarele:
– copie după cartea de identitate/buletin a solicitantului;
– cerere tip de înscriere;
– fișa personală a solicitantului.
Formularele „Cerere tip” și „Fișa solicitantului” pot fi descărcate de pe site-ul Agenției
Naționale a Zonei Montane de la următoarea adresă: http://azm.gov.ro/informatii-de-interespublic/formulare-tip-inscriere-cursuri-de-formare-profesionala/

Persoanele interesate se pot înscrie:
– direct la sediul instituției din Vatra Dornei, Str. Runc, nr. 23, județul Suceava;
– prin e-mail la adresa: formare.profesională@azm.gov.ro sau
– la numărul de telefon: 0230/375.036, interior 18.

Click pe fișierul PDF pentru mai multe informații

Ghid de bune practici de igienă și producție culinară – Punct Gastronomic Local
Click  pentru a vizualiza documentul complet în format PDF

Îndrumar de bune practici – Punct Gastronomic Local
Click  pentru a vizualiza documentul complet în format PDF

Broșură ANSVSA – Punct Gastronomic Local
Click  pentru a vizualiza documentul complet în format PDF

Broșură Produs Montan
Click  pentru a vizualiza documentul complet în format PDF

 

 

ANUNȚ CONCURS AUDITOR – CLASA I, GRAD SUPERIOR

Primăria orașului Rupea, județul Brașov organizează concurs de recrutare pentru funcția publică de execuție de AUDITOR – CLASA I, GRAD SUPERIOR în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Rupea – Compartiment Audit ID280299.

data desfășurării probei scrise:  12.07.2021 ora 10:00
locația desfășurării probei scrise:  UAT Orașul Rupea, str. Republicii, nr. 169, jud. Brașov, Sala de ședințe

CONDIȚII DE PARTICIPARE  (accesați fișierul PDF)

BIBLIOGRAFIE  (accesați fisierul PDF)

FORMULAR ÎNSCRIERE CONCURS  (descărcați fișierul DOC)

MODEL ADEVERINȚĂ VECHIME (descărcați fișierul DOC)

OPIS DOSAR CONCURS  (accesați fișierul PDF)