Hotărârea nr. 6 privind aprobarea reluării unor activități suspendate pe perioada stării de urgență, respectiv alertă

Avand in vedere Decretul Presedintelui Romaniei din data de 16.03.2020 privind instiuirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei,

În conformitate cu prevederile art.2 lit. a), art. 4 alin.(1) lit.(c) și d) din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale art. V, pct.7 din OUG nt. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 21/2004 privind Sistemul național de Management al Situațiilor de Urgență și ale art. 3 alin. (1) lit. d) din HG nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a regulamentului Sanitar Internațional 2005,

În conformitate cu dispoziția Primarului nr. 329 din 22.09.2016 privind constituirea CLSU și COAT ale orașului Rupea,

În contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 și adoptarea măsurilor stabilite prin actele normative prin care s-a instituit starea de urgență, respectiv alertă pe teritoriul României

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rupea

HOTĂRĂȘTE