Telefon: +40.268.260.490
Urmăreşte :

SECŢII DE VOTARE - Oraşul Rupea

Bugetul local de venituri şi cheltuieli

Hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016

Valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2016

Orașul Rupea este situat la 25 grade 12` longitudine estică și 46,3 grade latitudine nordică. Altitudinea este de 451 m față de nivelul mării. Este punct de trecere dinspre Valea Oltului în Valea Târnavelor, situat în zona de contact dintre Podișul Transilvaniei și Carpații Orientali.

În județul Brașov, orașul Rupea este situat pe drumul european E60, aproximativ la mijlocul distanței dintre orașele Brașov și Sighisoara, în partea de nord a județului.

Orașul Rupea, al cărui teritoriu administrativ mai cuprinde încă două așezări componente – Gara Rupea (4km) și satul Fișer (7km) – se învecinează cu comunele: Cața (la nord), Bunești (la vest), Jibert (la sud-vest), Ungra (la sud-est) și Homorod (la est).

Sistemul de căi de circulație în care se înscrie orașul este compus din drumuri care se desfășoară de-a lungul văilor largi care brăzdează relieful colinar – deluros al zonei, sau străbat zona întinsă a Podișului Hartibaciului, pe văile secundare, legând rețeaua de așezări.

Zona Rupea este caracterizată prin întrepătrunderea unor arii cu proprietăți distincte, după criteriul potențialului cultural, zona se manifestă ca un spațiu de interferență al mai multor culturi.

Într-un teritoriu marcat de cultura coloniștilor sași se disting subzone aparte, din punct de vedere cultural, marcate de prezența altor grupuri etnice sau sociale.

Astfel, într-un teritoriu punctat de satele săsești, se profilează grupul satelor românești din Țara Oltului. Aceste sate se desfasoară de-a lungul Culoarului Comăna până la limita nordică a acestui spațiu geografic, nu departe de Rupea, la Cuciulata.


Contact
  • Adresa: Str. Republicii nr. 169, cod 505500
    România
  • Tel: +40 (268) 260 490
  • Email: contact@primariarupea.ro
  • Luni - Vineri: 9:00 - 17:00
    Sâmbătă - Duminică: Închis
Lasă-ne un mesaj!

© 2015 Primăria oraşului Rupea. Dezvoltat de TotalPromo.